เตือนระวังโรค "มือ เท้า ปาก" ปีนี้พบป่วยแล้ว 10,775 คน

เตือนระวังโรค "มือ เท้า ปาก" ปีนี้พบป่วยแล้ว 10,775 คน

เตือนระวังโรค "มือ เท้า ปาก" ปีนี้พบป่วยแล้ว 10,775 คน

รูปข่าว : เตือนระวังโรค "มือ เท้า ปาก" ปีนี้พบป่วยแล้ว 10,775 คน

กรมอนามัยเตือนผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวังเด็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก หลังเปิดเทอม แนะโรงเรียนคัดกรองเด็กทุกวัน พร้อมทำความสะอาดสถานที่และดูแลสุขอนามัยให้ดี

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 13 พ.ค.62 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 10,775 คน มากที่สุดในกลุ่มอายุ 1 ปี ร้อยละ 30.33 อายุ 2 ปี ร้อยละ 21.15 และอายุ 3 ปี ร้อยละ 15.21

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด โดยเชื้อจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผล และอุจจาระของผู้ป่วย หรือเกิดจากการไอ จามรดกัน ซึ่งทุกฝ่ายต้องสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเป็นจุดเสี่ยงเกิดโรคมือ เท้า ปาก จึงขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังโรค โดยเปิดเทอมนี้ ขอให้ทุกโรงเรียนมีการคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบเด็กมีไข้หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้หยุดเรียน

นอกจากนี้ขอให้ช่วยกันป้องกันด้วยวิธีการทำความสะอาดบ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เน้นห้องน้ำ ห้องส้วม ของใช้ ของเล่น ภาชนะที่เด็กใช้ร่วมกัน หากมีเด็กป่วยเพิ่มให้ปิดห้องเรียนหรือโรงเรียนและทำความสะอาด รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารและหลังขับถ่ายด้วยน้ำและสบู่ แยกของใช้เด็กไม่ให้ใช้ร่วมกัน ผู้ดูแลเด็กต้องล้างมือก่อนหยิบอาหารให้เด็กกิน และอาหารไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำต้องสะอาด ผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ ต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว และทิ้งน้ำลงในโถส้วม ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ

ทั้งนี้ ต้องสังเกตเด็กว่ามีไข้ มีจุดหรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปาก อาจมีอาการเจ็บปากน้ำลายไหล ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสบริเวณรอบๆ อักเสบแดงและแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน และหากไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง หากพบเด็กมีอาการดังกล่าว ให้รีบพาพบแพทย์ทันที

กลับขึ้นด้านบน