ดาวน์โหลดฟรี วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดาวน์โหลดฟรี วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดาวน์โหลดฟรี วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รูปข่าว : ดาวน์โหลดฟรี วีดิทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชิญชวนดาวน์โหลด วีดิทัศน์ภาพประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่เเละงดงาม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ร่วมเก็บภาพความประทับใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตสำคัญยิ่งของคนไทยกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (18 พ.ค.2562) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดทำภาพภาพวิดีทัศน์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ออกเป็น 2 ชุด ซึ่งมีความยาว 2 ชั่วโมง และความยาว 24.47 นาที

โดยวีดิทัศน์แต่ละชุด ซึ่งเป็นการรวบรวมวินาทีประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่และงดงาม ของพระราชพิธีตั้งแต่การอัญเชิญพระสุพรรณบัฎดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร พระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ขันติยราชวราภรณ์และพระแสง เสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

เสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ใต้คลิป ฉบับประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความยาว 2 ชั่วโมง https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=758

กลับขึ้นด้านบน