สธ.เฝ้าระวังซิฟิลิสในวัยรุ่น

สธ.เฝ้าระวังซิฟิลิสในวัยรุ่น

สธ.เฝ้าระวังซิฟิลิสในวัยรุ่น

รูปข่าว : สธ.เฝ้าระวังซิฟิลิสในวัยรุ่น

กระทรวงสาธารณสุข พบเด็กแรกเกิดป่วยเป็นโรคซิฟิลิสในปีนี้ถึง 249 คน ขณะที่กลุ่มนักเรียนก็พบอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้น ต้องกำชับให้สาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (19 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ของโรคซิฟิลิส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 3,080 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.42 รองลงมา คืออายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.48

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถิติดังกล่าวเป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน และวัยเจริญพันธุ์ เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ของโรคอย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานสถานศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรค แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยง ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองซิฟิลิส และเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ต้องเข้ารับการฝากครรภ์ในระยะที่กำหนด และรับการตรวจคัดกรองพร้อมสามี เพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่เชื้อของโรค ทั้งนี้ โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อจะทราบว่าติดเชื้อต่อเมื่อได้รับการตรวจเลือด แม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลถึงทารกในครรภ์ และในปี 2562 พบเด็กแรกคลอดป่วยซิฟิลิสถึง 249 คน

กลับขึ้นด้านบน