เด็กไทยคว้า 8 รางวัล เวทีวิทย์ฯ โลก-ทีม "น้ำผึ้ง" ได้รางวัลพิเศษ

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล เวทีวิทย์ฯ โลก-ทีม "น้ำผึ้ง" ได้รางวัลพิเศษ

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล เวทีวิทย์ฯ โลก-ทีม "น้ำผึ้ง" ได้รางวัลพิเศษ

รูปข่าว : เด็กไทยคว้า 8 รางวัล เวทีวิทย์ฯ โลก-ทีม "น้ำผึ้ง" ได้รางวัลพิเศษ

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนนานาชาติ ระดับโลก ที่สหรัฐฯ ขณะที่ทีมของ น.ส.น้ำผึ้ง ปัญญา อดีตเด็กไร้สัญชาติ ได้รางวัลพิเศษ พร้อมทุนฯ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ

วันนี้ (19 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปิดฉากลงแล้วสำหรับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนนานาชาติ ระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2019 (Intel ISEF) ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟินิกส์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า จากการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พร้อมด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้นำเยาวชนจำนวน 17 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประกวดโครงงานแบ่งออกเป็น 22 สาขา เช่น ชีวภาพ สัตวศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เคมี คณิตศาสตร์ พืชศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบสมองกลฝังตัว ซอฟต์แวร์ระบบ

โดยในปีนี้เยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 8 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ 1. รางวัลที่ 3 พร้อมทุนการศึกษา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ด้านพืชวิทยา และ 2. รางวัลสเปเชียลอวอร์ด จาก Sigma Xi ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับการวิจัยข้ามสาขา และการทำงานเป็นทีม ด้วยโครงงาน "เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช" ซึ่งเป็นผลงานของ นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ และ น.ส.สุทธิดา เอี่ยมสอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา อาจารย์ที่ปรึกษา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

 

 

3. รางวัลที่ 3 พร้อมทุนการศึกษา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ด้านพลังงาน-กายภาพ ด้วยโครงงาน "กังหันลมแบบไฮบริดจ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็ก ถาวร" ซึ่งเป็นผลงานของ นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ และนายจิตรภณ ขจรภิรมย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุวิทย์ กิระวิทยา

4. รางวัลที่ 4 พร้อมทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้านพืชวิทยา ด้วยโครงงาน "การพัฒนา ไฮโดรเจลสำหรับกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ในท้องถิ่น" ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.นัทธมน ศรีพรม น.ส.รมิตา เชื้อเมืองพาน และ น.ส.พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

 

 

5. รางวัลที่ 4 พร้อมทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ด้านเคมีวิทยา ด้วยโครงงาน "การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรง : แนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ" ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.อธิชา สันติลินนท์ นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์ และนายณภัทร สัจจมงคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษา นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์

6. รางวัลที่ 4 พร้อมทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาระบบซอร์ฟแวร์ด้วยโครงงาน "การประมาณน้ำหนักเนื้อข้าวโพดหวานจากรูปภาพดิจิทัล ด้วยวิธีการอินทิกรัลแบบหมุนรอบแกน" ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์ และ น.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และนายจิรคุณ เอิบอิ่ม

 

 

7. รางวัลสเปเชียลอวอร์ด จาก USAID from the American People ด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พร้อมทุนการศึกษา 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ  คือโครงงาน "การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง" ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.น้ำผึ้ง ปัญญา นายพิรชัช คชนิล และนายเจษฎา สิทธิขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย อาจารย์ที่ปรึกษา นายเกียรติศักดิ์ อินราษฏร โดยก่อนหน้านี้ น.ส.น้ำผึ้ง 1 ในทีม ประสบปัญหาขอวีซ่าเข้าประเทศไม่ผ่านถึง 2 ครั้ง เนื่องจากเป็นเด็กไร้สัญชาติ แต่หลังจากกรมการปกครองพิจารณาเห็นชอบให้ น.ส.น้ำผึ้ง ได้สัญชาติไทย จึงทำให้สามารถเดินทางไปแข่งขันได้ทันตามกำหนด พร้อมกับคว้ารางวัลกลับมาได้

8. รางวัลสเปเชียลอวอร์ด จากสมาคมเคมีอเมริกัน ด้วยโครงงาน "การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กคาร์บอนจากน้ำมันหมูเหลือใช้เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล" ซึ่งเป็นผลงานของ นายปุถุชน วงศ์วรกุล นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร และ น.ส.ภัทรนันท์ บุญชิต โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง อาจารย์ที่ปรึกษา นายภานุพงศ์ ภูทะวัง โดยเยาวชนไทยทั้งหมดจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ ( 20 พ.ค.) ซึ่งจะมีคณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต้อนรับ ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดใจ “น้ำผึ้ง” อดีตเด็กไร้สัญชาติ บินแข่งวิทย์ฯ บนเวทีโลก 

"น้ำผึ้ง" ได้วีซ่าเข้าสหรัฐฯ เตรียมบินแข่งวิทย์ฯ พรุ่งนี้ 

"น้องพลอย - น้ำผึ้ง" เด็กไร้สัญชาติ ได้รับรองสัญชาติไทยแล้ว 

“น้ำผึ้ง” เด็กไร้สัญชาติขอโอกาสสถานทูตสหรัฐฯ เข้าประเทศแข่งขันวิทยาศาสตร์ 

 

 

กลับขึ้นด้านบน