นักวิชาการ ยัน "25 ส.ว." ไม่มีอำนาจถอดถอน ส.ส.

นักวิชาการ ยัน "25 ส.ว." ไม่มีอำนาจถอดถอน ส.ส.

นักวิชาการ ยัน "25 ส.ว." ไม่มีอำนาจถอดถอน ส.ส.

รูปข่าว : นักวิชาการ ยัน "25 ส.ว." ไม่มีอำนาจถอดถอน ส.ส.

ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายหลักการกฎหมาย ยืนยัน 25 ส.ว.ไม่มีอำนาจถอดถอน ส.ส. ส่วนอำนาจที่สามารถทำได้ คือ การยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งทำได้เฉพาะแต่กับสมาชิกของสภาตนเองเท่านั้น

วานนี้ (19 พ.ค.2562) ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ค่อนข้างมากเกี่ยวกับอำนาจ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีการพูดว่า ส.ว. 25 คน มีอำนาจถอดถอน ส.ส.ได้ตาม มาตรา 82 ซึ่งเป็นอำนาจใหม่ที่บัญญัติขึ้น

ผมเกรงว่าจะเป็นการทำให้หลายท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนไป เพราะในความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้น จึงขออธิบายให้ทราบกันเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชา
  1. กลไกการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (impeachment) แบบรัฐธรรมนูญ 40 และ 50 นั้น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีแล้ว

  2. ม.82 ที่พูดๆ ถึงกันที่กำหนดให้ ส.ส. หรือ ส.ว.จำนวน 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา (เป็นที่มาของจำนวน ส.ว. 25 คน ที่พูดถึงกัน) เป็นเรื่องของการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ "ตรวจสอบคุณสมบัติ" ภายหลังการดำรงตำแหน่งแล้ว ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับ "การถอดถอนออกจากตำแหน่ง" 

  3. การตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 2. จะทำได้เฉพาะแต่กับสมาชิกของสภาตนเองเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบข้ามสภาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วย "การจัดกระบวนการภายในของสภาตนเอง" ซึ่งก็มีการบัญญัติไว้ชัดเจนใน ม.82 กล่าวคือ ส.ส.จะรวมชื่อกันยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้เฉพาะแต่สมาชิกภาพของเพื่อน ส.ส. ด้วยกันเอง ส่วน ส.ว.ก็เช่นเดียวกัน จะไม่สามารถมีกรณีที่ ส.ว. ยื่นตรวจสอบสมาชิกภาพของ ส.ส. ได้ ตามที่เข้าใจและแชร์กันในโลกออนไลน์

  4. การตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังการดำรงตำแหน่งของ ส.ส. และ ส.ว. ทำนองเดียวกับ ม.82 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีมานานแล้ว ฉบับปี 40 และ 50 ก็มี หาใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร

 

กลับขึ้นด้านบน