ไม่ขยายเวลา! 4 โมงครึ่งเย็นนี้ โค้งสุดท้ายนิรโทษกรรมกัญชา

ไม่ขยายเวลา! 4 โมงครึ่งเย็นนี้ โค้งสุดท้ายนิรโทษกรรมกัญชา

ไม่ขยายเวลา! 4 โมงครึ่งเย็นนี้ โค้งสุดท้ายนิรโทษกรรมกัญชา

รูปข่าว : ไม่ขยายเวลา! 4 โมงครึ่งเย็นนี้ โค้งสุดท้ายนิรโทษกรรมกัญชา

อย.ให้แจ้งครอบครองกัญชาทุกช่องทางภายในวันนี้ ( 21 พ.ค.) จนถึงเวลา 16.30 น.เท่านั้น ยืนยันไม่มีการขยายเวลานิรโทษกรรม ขณะที่ช่วง 3 เดือนมีการแจ้งครอบครองรวม 16,000 คนแล้ว

วันนี้ (21 พ.ค.2562) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ในวันนี้ จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ประสงค์แจ้งนิรโทษครอบครองกัญชามาแจ้งให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ที่ประสงค์แจ้งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ทางสภากาชาดไทยเปิดรับลงทะเบียนในขณะนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.30 น.

 

 

โดยขอให้แสดงหลักฐานในระบบให้ครบถ้วน ทั้งบัตรประชาชน เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ เอกสารแจ้งการมีกัญชา และภาพกัญชาที่ครอบครองอยู่ ซึ่ง อย. จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่แจ้งครอบครองที่แสดงหลักฐานในระบบอย่างครบถ้วนเท่านั้น โดยจะมีการติดต่อให้นำเอกสารหลักฐานจริงมาแสดงเพื่อขอรับใบแจ้งการครอบครองในภายหลัง

 

 

ทั้งนี้จากการรับแจ้งครอบครอง ทั้งที่มาด้วยตนเองและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พบว่าผู้แจ้งครอบครองหลายรายมาแจ้งโดยไม่มีกัญชาในครอบครอง แต่มีความประสงค์ต้องการใช้กัญชารักษาโรคในอนาคต ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีการพิจารณาเพื่อส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาอยู่ใกล้ภูมิลำเนาของผู้ป่วยต่อไป

ทั้งนี้มีผู้แจ้งครอบครอบทั่วประเทศ 16,000 คน โดยเฉลี่ยมีผู้มาแจ้งครอบครองวันละ 800 คนและคาดว่าวันสุดท้ายจะมีแจ้งที่อย.มากขึ้นถึง 1,000 คน โดยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 10.30 น.มีประชาชน และผู้ป่วยมารอเข้าแถวยาวเกือบ 700 คนแล้ว และทางอย.เปิดลงทะเบียนจนถึงเวลา 16.30 น. โดยไม่มีขยายเพิ่มเติม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนออนไลน์ใช้กัญชารักษาโรค

สูบกัญชาเสี่ยงโรคจิตเวชสูงร้อยละ 72.3

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน