ยื่น กกต.ไต่สวน "ธนาธร" ให้พรรคยืมเงิน 110 ล้านบาท

ยื่น กกต.ไต่สวน "ธนาธร" ให้พรรคยืมเงิน 110 ล้านบาท

ยื่น กกต.ไต่สวน "ธนาธร" ให้พรรคยืมเงิน 110 ล้านบาท

รูปข่าว : ยื่น กกต.ไต่สวน "ธนาธร" ให้พรรคยืมเงิน 110 ล้านบาท

นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นต่อ กกต.ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงิน 110 ล้านบาทช่วงการเลือกตั้ง พร้อมขอให้ไต่สวนกรณี 2 สมาชิกวุฒิสภา ที่อาจจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

วันนี้ (21 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นต่อ กกต.ขอให้ไต่สวน สอบสวน และวินิจฉัย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยอ้างอิงถึงกรณีที่นายธนาธรพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยถึงการให้พรรคยืมเงินจำนวน 110 ล้านบาทในช่วงการเลือกตั้ง โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือฝ่าฝืนมาตรา 66 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ เนื่องจากรายได้ของพรรคการเมืองตามมาตรา 62 ไม่ได้ระบุให้บุคคลใดหรือให้พรรคการเมืองใดสามารถกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมของพรรคการเมืองได้ นอกจากเงินทุนประเดิมของพรรค เงินค่าธรรมเนียมและคำบำรุงพรรค เงินจากการจำหน่ายสินค้าและบริการของพรรค เงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค เงินที่ได้จากการรับบริจาค เงินอุดหนุนจากกองทุนพรรคการเมือง และดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคเท่านั้น

นายศรีสุวรรณ อ้างอิงว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการขัดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ตามมาตรา 124 ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ คือ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ส่วนพรรคอนาคตใหม่ ก็จะมีบทลงโทษตามมาตรา 125 คือโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคมี 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา 66 ให้ตกเป็นของกองทุนพรรคการเมือง

พร้อมกันนี้ นายศรีสุวรรณยังยื่นคำร้องต่อ กกต.ให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวน และวินิจฉัย 2 สมาชิกวุฒิสภา ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง คือนายระวี รุ่งเรือง ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ และนายสมเดช นิลพันธุ์ เคยถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่ดิน เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าอาจจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ซึ่งหาก กกต.พบว่าคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามจริง ขอให้พิจารณาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ออกจากตำแหน่ง พร้อมดำเนินการลงโทษหรือเอาผิดตามมาตรา 74 และมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณยังเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และ คสช.รับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด

 

กลับขึ้นด้านบน