เปิด 3 รายชื่อ แคนดิเดตชิงนั่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

เปิด 3 รายชื่อ แคนดิเดตชิงนั่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

เปิด 3 รายชื่อ แคนดิเดตชิงนั่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

รูปข่าว : เปิด 3 รายชื่อ แคนดิเดตชิงนั่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

เปิดชื่อแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎร ความเป็นไปได้มากที่สุดมีเพียง 3 ชื่อ จาก 3 ขั้วการเมือง และผู้ที่ได้รับเลือกจะมีบทบาทสำคัญต่อการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 25 พ.ค.นี้ โดยใช้ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่ประชุมนัดแรก เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

แม้จะมีรายชื่อออกมาหลายชื่อแต่ความเป็นไปได้มากที่สุดมีเพียง 3 ชื่อ จาก 3 ขั้วการเมือง ที่มีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้ที่ได้รับเลือกจะมีบทบาทสำคัญต่อการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 

นอกจากวาระการประชุมที่สำคัญยิ่งทางการเมือง เพราะการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 25 พ.ค.นี้ เพื่อลงมติเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว วาระการประชุมนัดแรกที่ว่านี้ ยังถือเป็นการเปิดสังเวียนทางการเมือง เพื่อพิสูจน์เป้าหมายความสำเร็จ ตามที่แต่ละฝ่ายแต่ละขั้วการเมืองวางท่าทีไว้


ขณะนี้ พรรคพลังประชารัฐ ยังไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ ที่นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 8 สมัยของพรรค เป็นชื่อผู้เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อ ให้ลงมติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และนับเป็นคนแรกๆ ที่ประกาศความมั่นใจในประสบการณ์ทางการเมืองที่จะทำหน้าที่นี้ ในฐานะอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

แต่หากพรรคประชาธิปัตย์ดำรงสถานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ต้องยอมรับว่า นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ก็เป็นหนึ่งในผู้เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้ลงมติเป็นประธานผู้แทนราษฎร และอาจได้เสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้น ทั้งในพรรคร่วมรัฐบาล ตลอดจนพรรคเพื่อไทยและ 6 พรรคร่วมอุดมการณ์ด้วย


เว้นแต่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พรรคเพื่อไทยเอง ก็เปิดชื่อผู้เหมาะสมที่จะเสนอ เพื่อลงมติเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นั่นคือ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่หลายสมัย อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และมีเสียงสนับสนุนแล้ว 245 เสียง จึงขึ้นอยู่กับว่า พรรคพลังประชารัฐ จะตกลงจัดตั้งรัฐบาลและกำหนดเสียงเป็นเอกภาพ ก่อนวันประชุมสภาฯ เพื่อลงมติเลือกหรือไม่ 


สำหรับขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยึดตามข้อบังคับการประชุมปี 2551 โดยเริ่มต้นที่ผู้อาวุโสสูงสุดของสภาฯ คือนายชัย ชิดชอบ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว และหากผู้เหมาะสม ที่ได้รับการเสนอชื่อ..เพียงชื่อเดียว ให้ ส.ส. ไม่น้อยกว่า 20 คนยกมือรับรอง และเปิดลงมติเลือก โดยยึดเสียงข้างมาก..เป็นมติเห็นชอบได้

หากมีผู้เหมาะสมที่ได้รับการเสนอมากกว่า 1 คน ต้องมี ส.ส. ยกมือรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน และให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยมีตัวแทน 5 พรรคการเมืองเป็นกรรมการในการนับคะแนน ก่อนประกาศให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และตามรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้เป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งด้วย 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน