ปิดตำนาน 40 ปี สวนสัตว์ท่าลาด เร่งย้ายสัตว์ใน 6 เดือน

ปิดตำนาน 40 ปี สวนสัตว์ท่าลาด เร่งย้ายสัตว์ใน 6 เดือน

ปิดตำนาน 40 ปี สวนสัตว์ท่าลาด เร่งย้ายสัตว์ใน 6 เดือน

รูปข่าว : ปิดตำนาน 40 ปี สวนสัตว์ท่าลาด เร่งย้ายสัตว์ใน 6 เดือน

ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทำหนังสือไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ขอยกเลิกการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะของเทศบาล ซึ่งดำเนินการมากว่า 40 ปี

สวนสัตว์เทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งเปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 40 ปี และเป็นสวนสัตว์เพียงแห่งเดียวของภาคใต้ตอนบนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีอันต้องหยุดกิจการลง หลังจากที่ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ทำหนังสือไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 9 เม.ย.62 ขอยกเลิกดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือตอบกลับสั่งให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า 2535 โดยให้ดำเนินการจำหน่ายสัตว์ที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมดให้แก่สวนสัตว์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตภายใน 180 วัน

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ระบุว่า การหยุดกิจการสวนสัตว์ไม่ได้เกิดจากการสั่งการของกรมอุทยาน แต่เป็นความประสงค์ของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ที่ทำหนังสือแจ้งมายังกรมอุทยานซึ่งกรมอุทยานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นเดียวกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายหลังจากนี้

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ กำลังเร่งทำบัญชีสัตว์ที่เหลืออยู่อย่างเร่งด่วนให้ทันกำหนด 180 วัน ซึ่งมีรายงานว่ากำลังประสานงานกับสวนสัตว์สงขลาในการรับสัตว์ไปเลี้ยงไว้ในความดูแล

ก่อนหน้านี้สวนสัตว์แห่งนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงสุขอนามัย สุขภาพสัตว์และความเป็นอยู่

นายวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล รองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในส่วนของงานสภานั้นยังไม่เห็นหนังสือที่กรมอุทยานตอบกลับมา ซึ่งจะต้องตรวจสอบขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติการขอหยุดกิจการนั้นจะต้องผ่านสภาหรือไม่

สำหรับสวนสัตว์แห่งนี้นับเป็นกิจการล่าสุดที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตัดสินใจหยุดดำเนินการ โดยก่อนหน้านี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้หยุดดำเนินการในทรัพย์สินสาธารณะในความดูแลไปแล้วหลายรายการ เช่น สนามกีฬากลางนครศรีธรรมราช ที่มีปัญหาเรื่องทุจริตจนสนามไม่สามารถใช้การได้

 

กลับขึ้นด้านบน