แอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” บริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี เปิดโหลด 1 มิ.ย.

แอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” บริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี เปิดโหลด 1 มิ.ย.

แอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” บริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี เปิดโหลด 1 มิ.ย.

รูปข่าว : แอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” บริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี เปิดโหลด 1 มิ.ย.

กสทช.ร่วมกับ สสจ.พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัยพัฒนา แอปพลิเคชัน หมอรู้จักคุณ เพื่อเชื่อมโยงประวัติสุขภาพ เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วในการดูแลสุขภาพประชาชน และสามารถจองคิวออนไลน์

วันนี้ (22 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดตัวแอปพลิเคชัน "หมอรู้จักคุณ" ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ พัฒนาแอปพลิเคชันหมอรู้จักคุณ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลบริการ ให้เชื่อมโยงข้อมูลงานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สำนักงาน กสทช.

 

แอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ แอปพลิเคชันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แอปพลิเคชันของทีมหมอครอบครัว แอปพลิเคชันของ อสม. และแอปพลิเคชันของผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ใช้ทั้งหมด 4 กลุ่ม

 

นอกจากนี้ การทำงานของแอปพลิเคชันยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาระบบการให้คำปรึกษา การช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน โดยสร้างวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จากการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำสังคมไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แอปพลิเคชันหมอรู้จักคุณ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว และจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนเปิดใช้กับเจ้าหน้าที่ได้ที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และจะขยายให้สามารถลงทะเบียนได้ที่ รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก ภายในสิ้นปีนี้โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งหมด 157 แห่ง จะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบทั้งหมด

 

 

กลับขึ้นด้านบน