สุดยอด! อบต.หนองตาแต้ม ค้วารางวัล UN ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใช้ 100%

สุดยอด! อบต.หนองตาแต้ม ค้วารางวัล UN ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใช้ 100%

สุดยอด! อบต.หนองตาแต้ม ค้วารางวัล UN ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใช้ 100%

รูปข่าว : สุดยอด! อบต.หนองตาแต้ม ค้วารางวัล UN ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใช้ 100%

อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากองค์การสหประชาชาติ (UN) จากผลงานพลังงานแสงอาทิตย์ Self-reliant Solar Energy Community ที่บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions จากผลงานเรื่อง Self-reliant Solar Energy Community จากองค์การสหประชาติ ในการประกาศรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ผ่านทางเว็บไซต์ https://publicadministration.un.org/
ผลงานดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นช่างเทคนิคที่สามารถดูแลระบบต่อไปได้ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 
สำหรับรางวัล UNPSA นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่ยอดเยี่ยมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการ SDGs เป็นส่วนสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda)

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พศ.2551 รวม 14 ผลงาน จาก 11 หน่วยงาน


กลับขึ้นด้านบน