ดันออกสลากลอตโตแจ็กพอต 100 ล้าน

ดันออกสลากลอตโตแจ็กพอต 100 ล้าน

ดันออกสลากลอตโตแจ็กพอต 100 ล้าน

รูปข่าว : ดันออกสลากลอตโตแจ็กพอต 100 ล้าน

หลัง พ.ร.บ.สลากใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว ที่ให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสลากพิจารณาออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ได้ ซึ่งขณะนี้กองสลากอยู่ระหว่างการศึกษาแผนการออกสลากลอตโตก่อนเสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา

นอกจากนั้นในกฎหมายสลากฉบับใหม่นี้ ยังได้เพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ขายสลากเกินราคา และเพิ่มโทษผู้ขายสลากในสถานศึกษา รวมถึงผู้ขายสลากให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นมาใหม่ด้วย ที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สามารถพิจารณาออกเกณฑ์สลากรูปแบบใหม่ก่อนเสนอให้ ครม.พิจารณาได้ เช่น การออกสลากลอตโต สลากออนไลน์ สลากขูด พร้อมทั้งแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สามารถสมทบเงินรางวัลเพื่อทำสลากลอตโตได้ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษสำหรับผู้ค้าสลากที่กระทำผิดกฎหมาย

 

 

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การออกผลิตภัณฑ์สลากใหม่ และสลากลอตโต ยังอยู่ระหว่างการศึกษาขั้นตอนการพิจารณา รูปแบบ จำนวนรางวัล จำนวนงวด และเงินรางวัลที่จะจ่ายให้ผู้ถูกรางวัล โดยในกฎหมายใหม่ กำหนดให้สมทบเงินรางวัลได้ไม่เกิน 1 งวด ซึ่งไม่เหมือนกับการจ่ายรางวัลแจ็กพอตของต่างประเทศที่มีการสมทบต่อไปเรื่อยๆ ทุกงวดจนเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งอาจเป็นการมอมเมาสังคม

 

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจ่ายเงินรางวัลแจ็กพอตจะต้องเป็นไปตามกฎหมายสลากฉบับใหม่ คือจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละ 60 เป็นรายได้รัฐร้อยละ 23 และอีกร้อยละ 17 รางวัลเป็นค่าบริหารจัดการ โดยเงินรางวัลแจ็กพอตจะผันแปรไปตามจำนวนยอดขาย สลากในแต่ละงวด อาทิ ยอดขายสลากลอตโต 1,000 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินรางวัลร้อยละ 60 ซึ่งก็คือ 600 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแบ่งรางวัลแล้วอาจจะทำให้รางวัลที่ 1 อยู่ที่ 100 ล้านบาท ส่วนถ้าขายสลากได้ 10 ล้านบาท เงินรางวัลก็จะเป็น 6 ล้านบาท เป็นต้น

 

 

ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวอีกว่า ขั้นตอนการออกสลากรูปแบบใหม่นี้จะต้องนำมาพิจารณาอีกครั้งว่าเหมาะสมกับบริบทคนไทยหรือไม่ และจะมีผลกระทบอย่างไรกับผู้ซื้อและผู้ขาย อาทิ การขายสลากลอตโต จะสามารถขายผ่านเครื่องขายสลากได้หรือไม่ เป็นต้น จากนั้นจะมีการเสนอให้รัฐบาลใหม่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสลาก ก่อนที่จะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในระยะต่อไป รวมถึงท้ายสุด จะต้องเสนอให้ ครม.เป็นผู้พิจารณารายละเอียดอีกด้วย

 

 

นอกจากนี้ พ.ร.บ.สลากฯ ฉบับใหม่มีการเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ขายสลากเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โทษสำหรับผู้ขายสลากเกินราคาปรับไม่เกิน 10,000 บาท โทษสำหรับผู้ขายสลากในสถานศึกษาปรับไม่เกิน 10,000 บาท และโทษสำหรับผู้ขายสลากให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป โดยกฎหมายใหม่ได้เพิ่มลักษณะโทษสำหรับผู้ขายสลากในสถานศึกษา รวมถึงผู้ขายสลากให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นมาใหม่ จากเดิมไม่มี และมีเพิ่มค่าปรับขายเกินราคาจากไม่เกิน 2,000 บาท เป็น 10,000 บาท แต่ไม่ได้มีโทษในการจำคุก

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน