กกต.ยันทำตามขั้นตอน ส่งศาล รธน.วินิจฉัย สมาชิกสภาพ ส.ส."ธนาธร"

กกต.ยันทำตามขั้นตอน ส่งศาล รธน.วินิจฉัย สมาชิกสภาพ ส.ส."ธนาธร"

กกต.ยันทำตามขั้นตอน ส่งศาล รธน.วินิจฉัย สมาชิกสภาพ ส.ส."ธนาธร"

รูปข่าว : กกต.ยันทำตามขั้นตอน ส่งศาล รธน.วินิจฉัย สมาชิกสภาพ ส.ส."ธนาธร"

กกต.ยืนยันทำตามขั้นตอนกรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ได้เร่งรัดหรือมีมูลจงใจทางการเมือง

วันนี้ (24 พ.ค.62) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกหนังสือชี้แจงกรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญนั้น ยืนยันเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กฎหมายบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่ได้มีการเร่งรัดหรือมีมูลจงใจทางการเมืองแต่อย่างใด

กรณีที่ส่งให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพ เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สมาชิกภาพ ส.ส. คนใดคนหนึ่งในเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ โดยกรณีนายธนาธร เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่า สมาชิกภาพการเป็น ส.ส. มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบกับมาตรา 98 (3) กกต จึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

ขณะที่กรณีการไต่สวนนายธนาธรว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัคร ส.ส. นั้น เป็นการดำเนินการตามที่มีผู้ร้องคัดค้านเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายธนาธร ซึ่งเป็นการไต่สวนว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หรือไม่ มาตรา 151 ที่บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดอยู่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัคร ส.ส. หรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ที่ กกต.แต่งตั้งขึ้น

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน