เปิดขั้นตอน "ลงคะแนนลับ" เลือกประธานสภาฯ

เปิดขั้นตอน "ลงคะแนนลับ" เลือกประธานสภาฯ

เปิดขั้นตอน "ลงคะแนนลับ" เลือกประธานสภาฯ

รูปข่าว : เปิดขั้นตอน "ลงคะแนนลับ" เลือกประธานสภาฯ

เลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร เผยขั้นตอนเลือกประธานสภาฯ หากเสนอชื่อเกิน 1 คน ต้องใช้วิธีลงคะแนนลับและตั้งตัวแทนแต่พรรคช่วยนับคะแนน ก่อนเลือกรองประธานสภา คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ คาดว่าจะใช้เวลานานพอสมควร

วันนี้ (25 พ.ค.2562) นายสรศักดิ์  เพียรเวช  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานฯว่า ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 กำหนดให้การลงคะแนนเป็นการลับ ดังนั้นสำนักงานฯ ได้เตรียมบัตรใส่ในซองเอกสารเพื่อให้สมาชิกได้เลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใดต้องได้เสียงส.ส.รับรองเกิน 20 คนหากตำแหน่งใดมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียวให้ถือว่าได้รับเลือกทันที แต่หากมีชื่อที่เสนอเกินกว่า 1 คนให้ใช้การลงคะแนนลับ


สำหรับขั้นตอนการออกเสียงสมาชิกต้องเขียนชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อในกระดาษที่จัดเตรียมไว้จากนั้นต้องใส่ซองปิดผนึกและเจ้าหน้าที่จะขานชื่อสมาชิกทีละคนเพื่อให้นำซองที่บรรจุการเลือกของสมาชิกหย่อนในหีบลงคะแนน


เมื่อสมาชิกหย่อนซองออกเสียงครบแล้ว จะตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองหลัก อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคละ 1 คน เพื่อตรวจนับคะแนนและประกาศผล โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อซึ่งได้คะแนนสูงสุดจะได้รับตำแหน่งที่ถูกเสนอ 

ทั้งนี้ การเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องเลือกประธานสภาฯ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเข้าสู่การเลือกรองประธานสภา คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ คาดว่าจะใช้เวลานานพอสมควร


อย่างไรก็ตาม บัตรลงคะแนนจะมีตราประทับของสำนักงานฯ จึงไม่สามารถปลอมบัตรออกเสียงได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ชั้นการหย่อนบัตรลงหีบ และการนับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ขณะที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราวนั้น ได้เชิญนายชัย ชิดชอบ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ในวันนี้ 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน