กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์"

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์"

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์"

รูปข่าว : กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์"

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และ รัฐบุรุษ

วันนี้ (27 พ.ค.62) เวลา 18.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการนี้ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น โดยเสด็จด้วย

ในการนี้ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุรวม 99 ปี เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 เป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) และนางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา และเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 - 8 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และที่โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) โดยเป็นรุ่นที่ 5

เริ่มรับราชการเป็นผู้บังคับหมวดประจำกรมรถรบ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สมรภูมิรบปอยเปต ประเทศกัมพูชา ในกรณีพิพาทในอินโดจีนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศส ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ The United States Army Armor School รัฐเคนตักกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางราชการทหาร อาทิ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า แม่ทัพภาคที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไปฝ่ายทหาร และ ผู้บัญชาการทหารบก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 16 ของประเทศไทย โดยก่อนหน้านั้นเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง รวมเวลาทั้งสิ้น 8 ปี 5 เดือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2531 และประกาศยกย่อง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ไว้ในฐานะรัฐบุรุษ และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี จนถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2559 จากนั้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน