ก.เกษตรฯ เเนะชาวสวนปลูกทุเรียนคุณภาพ กันราคาตก

ก.เกษตรฯ เเนะชาวสวนปลูกทุเรียนคุณภาพ กันราคาตก

ก.เกษตรฯ เเนะชาวสวนปลูกทุเรียนคุณภาพ กันราคาตก

รูปข่าว : ก.เกษตรฯ เเนะชาวสวนปลูกทุเรียนคุณภาพ กันราคาตก

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เเนะชาวสวนปลูกทุเรียนคุณภาพ ลดพึ่งพาตลาดจีน และเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ แม้ว่าราคาทุเรียนสูงขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายฤดูผลไม้ภาคตะวันออก และจากความต้องการของชาวจีน โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง ราคาพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ 180-200 บาท

เมื่อวานนี้ (29 พ.ค.2562) ราคาขายปลีกของทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี อยู่ที่กิโลกรัมละ 180-200 บาท ขณะที่ทุเรียนพันธุ์ชะนีอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท โดยพ่อค้าจำหน่ายทุเรียนในตลาดไท ระบุว่า ราคาทุเรียนสูงขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายฤดูผลไม้ภาคตะวันออก คาดว่าผลผลิตจะหมดไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนนี้ หลังจากนั้น ผลผลิตทุเรียนจากภาคใต้จะเริ่มออกสู่ตลาด ส่วนทุเรียนพันธุ์หลงลับเเล จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณผลผลิตปีละ 4,000 ตันเท่านั้น ทำให้ราคาขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 550-650 บาท ซึ่งมีราคาเเพงกว่าปีที่เเล้วกิโลกรัมละ 100-150 บาท เเต่ยังคงมีชาวจีนจองซื้อทุเรียนข้ามปี

 

 

 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทุเรียนปีนี้ราคาดี เนื่องจากความต้องการของตลาดส่งออกจีนและการบริโภคภายในประเทศ แม้ว่าพื้นที่ปลูกทุเรียนจะเพิ่มขึ้น แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียน และกระตุ้นให้เกษตรกรผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อจำหน่ายตลาดค้าส่งภายในประเทศให้มากขึ้น ลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ และเป็นการบริหารจัดการทุเรียน และเห็นว่าชาวสวนทุเรียนควรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม เป็นการผลิตคุณภาพมาตรฐาน GAP พร้อมตรวจสอบย้อนผ่าน QR Code มุ่งสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

 

กฤษฎา บุญราช

กฤษฎา บุญราช

 

สำราญ สาราบรรณ์

สำราญ สาราบรรณ์

 

ขณะที่นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การผลิตทุเรียน มีแหล่งผลิตสำคัญของ 2 แหล่ง คือภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับปี 2562 ได้วางแผนบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) และตลาดในประเทศ ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักในอันดับ 1 ผลผลิตทุเรียนสดส่งออกไปต่างประเทศได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 400,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกทุเรียนผลสดมากกว่า 35,000 ล้านบาท

 

 

กลับขึ้นด้านบน