สธ.หนุนให้ รพ.ในสังกัดเป็น รพ.อาหารปลอดภัย 100% ภายในปีนี้

สธ.หนุนให้ รพ.ในสังกัดเป็น รพ.อาหารปลอดภัย 100% ภายในปีนี้

สธ.หนุนให้ รพ.ในสังกัดเป็น รพ.อาหารปลอดภัย 100% ภายในปีนี้

รูปข่าว : สธ.หนุนให้ รพ.ในสังกัดเป็น รพ.อาหารปลอดภัย 100% ภายในปีนี้

กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 100% ภายในปี 2562 คัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ เปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย

วันนี้ (31 พ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้มอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้แทนจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 700 คน

 

 

 

นพ.ปิยะสกล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นถึง 368 ล้านครั้งต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ต้องบริโภคอาหารในโรงพยาบาล ดังนั้น อาหารที่ผลิตจากโรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาล จะต้องสะอาดปลอดภัย จึงมีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยให้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร มีร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย และปรับแก้กฎระเบียบให้สามารถซื้อพืชผักปลอดสารในราคาที่สูงกว่าเดิม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ เพิ่มรายได้เกษตรกร และเปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย

 

 

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยช่วยให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาด มีมาตรฐานปราศจากสารปนเปื้อน เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารปลอดสารเคมี จะช่วยให้ประชาชนไม่เจ็บป่วยจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกผักและผลไม้ปลอดภัย ส่งขายให้กับโรงพยาบาลในรูปวิสาหกิจชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองให้อยู่ได้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน

 

 

 

นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า การดำเนินการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแล้ว 878 แห่ง และจะขยายให้ครบ 960 แห่งทุกโรงพยาบาลในปี 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด้วย

 

 

กลับขึ้นด้านบน