โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน-รองประธานวุฒิสภา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน-รองประธานวุฒิสภา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน-รองประธานวุฒิสภา

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน-รองประธานวุฒิสภา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

วันนี้ (31 พ.ค.2562) ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 16.30 น. ได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา, พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง โดยมีสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี

 

 

จากนั้นเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในโอกาสได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

 

 

กลับขึ้นด้านบน