“ฐากร” ยันไม่ลดราคาคลื่น 700 MHz

“ฐากร” ยันไม่ลดราคาคลื่น 700 MHz

“ฐากร” ยันไม่ลดราคาคลื่น 700 MHz

รูปข่าว : “ฐากร” ยันไม่ลดราคาคลื่น 700 MHz

เลขาฯกสทช.ยืนยันไม่ลดราคาคลื่น 700 MHz แน่นอน โดยจะให้แต่ละรายเสนอผลประโยชน์แข่งกันหากใครเสนอได้มากกว่าก็เป็นผู้ชนะ


วันนี้ (31 พ.ค.62) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ตนเองได้ลงนามเห็นชอบร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703-733/758-788 MHz หรือคลื่น 700 MHz แล้ว หลังจากที่สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 จากนั้น วันที่ 4 มิ.ย.2562 จะนำส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมกับ ร่างประกาศแผนคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ที่รอให้คณะกรรมการ กสทช.เห็นชอบ คาดว่าจะสามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 5 - 6 มิ.ย.2562 โดยยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการจัดสรรคลื่นความถี่ ที่ 17,584 ล้านบาท อย่างแน่นอน

แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรในกรณีที่มีการเลือกช่วงคลื่นความถี่เดียวกันนั้น จากเดิมให้จับฉลาก เปลี่ยนเป็นให้แต่ละรายเสนอผลประโยชน์แข่งกัน หากใครเสนอได้มากกว่าก็เป็นผู้ชนะ หากเสนอเท่ากัน จึงค่อยจับฉลาก นอกจากนี้ยังคงยึดจำนวนใบอนุญาตเดิม คือ 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 MHz ชำระค่าใบอนุญาตจำนวน 10 งวด 10 ปี อายุใบอนุญาต 15 ปี ได้รับใบอนุญาต วันที่ 1 ต.ค. 2563

“ตอนนี้ทุกคนอยากให้ลดราคา แต่การลดราคาหากไม่อิงตามหลักวิชาการ ไม่ได้ มันเดินหน้าไม่ได้ เขาก็ไม่กล้าปรับ ตอบคำถามต่าง ๆไม่ได้ และในคณะทำงานราคาคลื่นมีองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วย” นายฐากร กล่าว

สำหรับคลื่นความถี่ 2600 MHz ภายในสัปดาห์หน้า กสทช.จะลงนามกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการว่าจ้างประเมินมูลค่าคลื่น 2600 MHz

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน