สร้าง "จิตอาสา" ทำซีพีอาร์ 10 ล้านคน ช่วยชีวิตผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้น

สร้าง "จิตอาสา" ทำซีพีอาร์ 10 ล้านคน ช่วยชีวิตผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้น

สร้าง "จิตอาสา" ทำซีพีอาร์ 10 ล้านคน ช่วยชีวิตผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้น

รูปข่าว : สร้าง "จิตอาสา" ทำซีพีอาร์ 10 ล้านคน ช่วยชีวิตผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้น

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย จัดอบรมจิตอาสาพระราชทานและประชาชน 10 ล้านคนทั่วประเทศ ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40

วันนี้ (2 มิ.ย.2562) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดอบรมจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วประเทศ 10 ล้านคน ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40 รวมทั้งจัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เช่น ครูพลศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ทหาร ตำรวจ บุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อเป็นครู ก. เป็นวิทยากรอบรมประชาชน และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีกว่า 1 ล้านคน เป็นการขับเคลื่อนโครงการ “ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน” ตามที่ได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 ให้เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้คนไทย 10 ล้านคนมีความรู้ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และคนไทยมากกว่า 3.5 ล้านคน หรือ 1 ใน 20 สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ได้

 

 

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หากได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง ภายใน 4 นาที ประกอบกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ โดยเมื่อพบคนหมดสติให้ปลุกเรียกด้วยเสียงที่ดังและตบไหล่ทั้งสองข้าง หากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 พร้อมทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพทันที และใช้เครื่อง AED ตามคำแนะนำ โดยขณะใช้เครื่องห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย ทำต่อเนื่องจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนเข้ารับฝึกอบรมแล้วกว่า 300 คน สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยผู้ที่สนใจสามารถขอเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บูธที่ 45-50

 

 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับใช้อบรมประชาชน รวมทั้งทำสื่อการเรียนการสอน วิดีทัศน์ และคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.niems.go.th

 

กลับขึ้นด้านบน