EP4. เสพสื่อแบบไหน...ให้รู้ทันโลก

EP4. เสพสื่อแบบไหน...ให้รู้ทันโลก

EP4. เสพสื่อแบบไหน...ให้รู้ทันโลก

รูปข่าว : EP4. เสพสื่อแบบไหน...ให้รู้ทันโลก

ในโลกยุคข้อเท็จจริงอายุสั้น ข้อมูลความรู้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ควรเลือกเสพย์สื่ออย่างไร ให้มีความรู้รอบตัวอย่างรอบด้าน ติดตามได้ใน Podcast คิดยกกำลังสอง กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

EP4. เสพสื่อแบบไหน...ให้รู้ทันโลก

ในโลกยุคข้อเท็จจริงอายุสั้น ข้อมูลความรู้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ควรเลือกเสพย์สื่ออย่างไร ให้มีความรู้รอบตัวอย่างรอบด้าน

ทางเลือกเสพสื่อมีหลากหลาย ด้านนึงมองได้ว่าสื่อโซเชียลช่วยให้รู้ข่าวสารมากขึ้น แต่จะเลือกเสพสื่ออย่างไรให้ทันสมัย และสร้างความรู้ได้จริงๆ โดยมีการศึกษาพบว่าการเสพสื่อจากสิ่งพิมพ์ หรือวิทยุสาธารณะดีๆ จะได้ความรู้ดีกว่าเสพจากทีวี อินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ

ฟังทุก EP ได้ที่นี่ 

 

กลับขึ้นด้านบน