ภาค ปชช.ยันต้องเผยโครงสร้างราคายาใน พ.ร.บ.ยา จี้เปลี่ยนตัว "ยงยุทธ" ชี้มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาค ปชช.ยันต้องเผยโครงสร้างราคายาใน พ.ร.บ.ยา จี้เปลี่ยนตัว "ยงยุทธ" ชี้มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาค ปชช.ยันต้องเผยโครงสร้างราคายาใน พ.ร.บ.ยา จี้เปลี่ยนตัว "ยงยุทธ" ชี้มีผลประโยชน์ทับซ้อน

รูปข่าว : ภาค ปชช.ยันต้องเผยโครงสร้างราคายาใน พ.ร.บ.ยา จี้เปลี่ยนตัว "ยงยุทธ" ชี้มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาค ปชช.ยันต้องเผยโครงสร้างราคายาใน พ.ร.บ.ยา จี้เปลี่ยนตัว เครือข่ายภาคประชาชน ยืนยันจำเป็นต้องเปิดเผยโครงสร้างราคายาในร่าง พ.ร.บ.ยา และเรียกร้องกระทรวงพาณิชย์ ใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ดำเนินการควบคุมราคายาอย่างจริงจัง

วันนี้ (17 มิ.ย.2558) นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงกรณีที่นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธทำตามข้อเสนอเรื่องการเปิดเผยโครงสร้างราคายาบรรจุลงในร่างพระราชบัญญัติยาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าไม่เป็นไปตามหลักสากลนั้น

ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ระบุว่าหลายประเทศมีการควบคุมราคายาในหลายมาตรการ ซึ่งเครือข่ายมีผลวิจัยยืนยันเรื่องนี้ ดังนั้น สิ่งที่รองนายกรัฐมนตรีออกมาระบุเช่นนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ยืนยันว่ายังคงต้องเปิดเผยโครงสร้างราคายาและข้อมูลสิทธิบัตรยาไว้ในร่างพระราชบัญญัติยา นอกจากนี้เรียกร้องให้เปลี่ยนตัวให้บุคคลอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ เนื่องจากพบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาข้ามชาติ

ด้าน ผศ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่าที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและเอาใจภาคธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ทั้งที่เรื่องนี้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกำหนดว่าต้องแจ้งต้นทุนราคายาเหมือนรายการสินค้าประเภทอื่น เช่น ผ้าอนามัย ผงซักฟอก และยากำจัดศัตรูพืช แต่จนถึงปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ กลับไม่มีมาตรการใดๆ ที่เป็นอำนาจตามกฎหมาย

ขณะนี้เครือข่ายภาคประชาชนอยู่ระหว่างทำหนังสือขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้และเสนอข้อเรียกร้องในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน