EP05. ทำอย่างไรให้คนชนชั้นกลาง…นั่งรถเมล์

EP05. ทำอย่างไรให้คนชนชั้นกลาง…นั่งรถเมล์

EP05. ทำอย่างไรให้คนชนชั้นกลาง…นั่งรถเมล์

รูปข่าว : EP05. ทำอย่างไรให้คนชนชั้นกลาง…นั่งรถเมล์

ฝุ่นพิษ PM 2.5 ในเมือง มีสาเหตุหลักมาจากไอเสียรถยนต์ ประเด็นสำคัญจึงต้องลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะแทน ติดตามได้ใน Podcast คิดยกกำลังสอง กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

EP05. ทำอย่างไรให้คนชนชั้นกลาง…นั่งรถเมล์

ฝุ่นพิษ PM 2.5 ในเมือง มีสาเหตุหลักมาจากไอเสียรถยนต์ ประเด็นสำคัญจึงต้องลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะแทน ซึ่งการรณรงค์นี้จะได้ผล จะให้คนทั่วไปลดการใช้รถส่วนตัว ก็ต้องทำให้ขนส่งสาธารณะมีคุณภาพดีพอ แล้วราคาก็ต้องเหมาะสมสำหรับให้คนจนสามารถใช้ขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นด้วย

โจทย์ท้าทายคือการปรับปรุงคุณภาพการบริหารของ ขสมก. เพราะวิธีทำให้คนชั้นกลางนั่งรถเมล์มากขึ้น หัวใจสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพ แต่จะทำได้ยากถ้า ขสมก.ยังขาดทุนทุกปี รัฐจึงต้องอุดหนุนบริการสาธารณะให้มากขึ้น ทำรถให้น่านั่ง ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ เพื่อให้คนชั้นกลางใช้บริการให้มากขึ้น รถก็จะติดน้อยลง ทุกคนก็จะมีความสุขมากขึ้น

ฟังทุก EP ได้ที่นี่

 

กลับขึ้นด้านบน