ก.ล.ต.หารือ 9 หน่วยงานป้องกันหลอกลงทุน "สินทรัพย์ดิจิทัล"

ก.ล.ต.หารือ 9 หน่วยงานป้องกันหลอกลงทุน "สินทรัพย์ดิจิทัล"

ก.ล.ต.หารือ 9 หน่วยงานป้องกันหลอกลงทุน "สินทรัพย์ดิจิทัล"

รูปข่าว : ก.ล.ต.หารือ 9 หน่วยงานป้องกันหลอกลงทุน "สินทรัพย์ดิจิทัล"

ก.ล.ต.หารือ 9 หน่วยงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด รวมถึงส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างทั่วถึง

วันนี้ (5 มิ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงดำเนินการเพื่อเพิ่มเครือข่ายในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

เลขาธิการ ก.ล.ต.เปิดเผยว่า การหารือในวันนี้ ทุกหน่วยงานได้อภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยยับยั้งความเสียหายต่อประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากนี้จะมีการหารือแนวทางในการบูรณาการการทำงานเพิ่มเติม และพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน