9 ชั่วโมงในสภาฯ ใครพูดอะไรในวันชิง “นายกรัฐมนตรี”

9 ชั่วโมงในสภาฯ ใครพูดอะไรในวันชิง “นายกรัฐมนตรี”

9 ชั่วโมงในสภาฯ ใครพูดอะไรในวันชิง “นายกรัฐมนตรี”

รูปข่าว : 9 ชั่วโมงในสภาฯ ใครพูดอะไรในวันชิง “นายกรัฐมนตรี”

ผ่านไป 9 ชั่วโมง หลังจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เปิดประชุมรัฐสภา มีการอภิปรายกันหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (5 มิ.ย.) ใน “ศึกชิงนายกรัฐมนตรี” ที่คนไทยรอคอยมาเป็นเวลาหลายเดือน เรามาดูกันว่าสมาชิกรัฐสภา อภิปรายอะไรกันบ้าง นับตั้งแต่เปิดประชุมรัฐสภา

เวลา 09.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ก่อนการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

เวลา 10.00 น. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ จ.นครราชสีมา ระบุ บุคคลที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านการตรวจสอบจาก กกต. และบุคคลที่พรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อนั้นก็ได้ถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย

เวลา 10.00 น. สมาชิก ส.ส.และสว.ที่เข้าร่วมประชุมรัฐสภา รอฟังการแถลงจุดยืนของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้แสดงจุดยืนทางการเมือง หลังจากมติพรรค เข้าร่วมรัฐบาล ด้วยเสียงข้างมาก 61 เสียง

เวลา 10.13 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ แถลงลาออกจากการเป็น ส.ส. ระบุไม่เห็นด้วยที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ เพราะหวังให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่

เวลา 11.35 น. นายวีระกร คำประกอบ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ นั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยแล้วว่า แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะได้รับเงินเดือนจากรัฐ แต่คุณสมบัติไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในข้อที่ 2 ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เวลา 11.38 น. ณัฐพล ทีปสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

เวลา 11.39 น. น.ส.ศรีนวล บุญลือ พรรคอนาคตใหม่ เสนอชื่อเสนอ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกฯ

เวลา 11.42 น. ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย ระบุว่า การเสนอชื่อผู้เข้าชิงนายกฯ ต้องมีการรับรองอย่างเปิดเผย เพื่อให้ชอบด้วยข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ

เวลา 11.58 น. สายัณห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า วันนี้ประเทศไทยไม่มีใครเหมาะสมจะเป็นนายกฯ เท่ากับ พล.อ.ประยุทธ์

เวลา 12.00 น. จิรวัฒนน์ อรัณยกานนท์ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า นายกฯ ต้องมาบริหารประเทศ จึงอาศัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 31 ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อควรมาแสดงวิสัยทัศน์

เวลา 12.12 น. ภาดาท์ วรกานนท์ พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้ไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ เนื่องจากประเทศไทยที่ผ่านมา นายกฯ 29 คน ไม่มีใครเคยแสดงวิสัยทัศน์

เวลา 12.15 น. พรรณิการ์ วานิช สส.พรรคอนาคตใหม่ จะเสนอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่จะท้าชิงตำแหน่งนายกฯ

เวลา 12.17 น. ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เปิดให้อภิปรายคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี

เวลา 12.20 น. นายขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น จนท.ของรัฐ รับเงินเดือนจากภาษี ขัดต่อคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

เวลา 13.00 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ระบุ ถ้าสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบ "พล.อ.ประยุทธ์" เป็นนายกฯ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ การบริหารประเทศจะเข้าสู่ภาวะวิกฤต ล้มเหลว

เวลา 13.00 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงกรณีไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมรัฐสภา สำหรับผู้ชิงนายกรัฐมนตรี

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

เวลา 13.15 น. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุ ประชาชนต้องมาก่อนพรรคการเมือง ที่ต้องเป็น พล.อ.ประยุทธ์ เพราะพร้อมปฏิบัติงาน กระทรวง ทบวง กรม ไม่ต้องจัดทัพใหม่ ทำงานต่อได้ และประชาธิปไตยจะตามมา ถึงไม่สง่างาม แต่ทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้า

เวลา 13.20 น. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ระบุ ผมจะเป็นนายกฯ แห่งความเปลี่ยนแปลง กล้าฝัน กล้าเผชิญความเป็นจริง

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย

เวลา 13.40 น. ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า พล.อ.ประยุทธ์ ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นนายกฯ ชี้เข้าข่ายหลักเกณฑ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ แม้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเพียงองค์กรที่เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น

เวลา 14.06 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้า คสช. หากยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยฯ จริง ต้องไม่ก่อรัฐประหาร ไม่ยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับ อีกทั้งมาตรา 44 เป็นคำสั่งที่ใช้ทำอะไรก็ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

เวลา 14.15 น. ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรายว่า พวกเรามีโอกาสจากการเลือกตั้ง นี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะหยุดการสืบทอดอำนาจ คสช. ด้วยการไม่ลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ

เสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา

เสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา

เวลา 14.20 น. เสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. อภิปรายว่า ไทยผ่านเรื่องราวมากมาย ไม่ใช่จู่ ๆ ทหารจะเข้ามายึดอำนาจ แต่ช่วงนั้นเกิดวิกฤต ผมไม่ได้สนับสนุนรัฐประหาร แต่ต้องพูดความจริงว่าฝ่ายการเมืองสู้รบจนบ้านเมืองวิกฤต

เวลา 14.33 น. นายเสรี ส.ว. ถามว่า ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ประชาชนไม่มีเสรีภาพตรงไหน ลองไปถามว่าเขามีความพึงพอใจไหม

เวลา 14.48 น. เสรี สุวรรณภานนท์ อภิปรายว่า "ผมนิยมเผด็จการประชาธิปไตย"

เวลา 15.10 น. ธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคอนาคตใหม่ ประท้วงประธานสภาฯ กรณีผิดข้อบังคับข้อ 41 เมื่อผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในลำดับต่อไปต้องสลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน หลัง พ.ต.ท.ไวพจน์ อภิปรายต่อจาก นายเสรี ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน "พล.อ.ประยุทธ์"

เวลา 15.13 น. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า วันนี้หากโหวตให้ "ธนาธร" เป็นนายกฯ จะเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่มีนายกฯ นอกสภา เพราะศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคดีจะสิ้นสุด โดยนายรังสิมันต์ โรม ได้ขอให้ถอนคำพูด เพราะขณะนี้ศาลเพียงให้ยุติบทบาทชั่วคราว

เวลา 15.35 น. สุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย อภิปรายระบุ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้คำสั่ง ม.44 ปิดเหมืองทองอัครา เป็นการทำงานโดยไม่ยึดหลักนิติรัฐ ทำให้ประเทศเสียหาย

เวลา 15.40 น. วีระกร คำประกอบ พรรคพลังประชารัฐ ประท้วง "สุทิน คลังแสง" พูดจาใส่ร้ายกรณีปิดเหมืองทองอัครา ยืนยันว่าเหมืองดังกล่าวมีปัญหาและเกิดสารพิษ

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา

เวลา 15.50 น. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. ชี้แจงว่า ประชาชนโดยรอบเหมืองอัครามีปัญหาด้านสุขภาพมานาน จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพบการปนเปื้อนโลหะหนัก

เวลา 15.40 น. "พรรณิการ์ วานิช" โฆษกพรรคอนาคตใหม่ โต้ "คุณหญิงพรทิพย์" หลังถูกติงใส่เสื้อไม่เหมาะกาลเทศะ ยืนยันแต่งตัวถูกต้องตามระเบียบ ชุดเป็นสีขาว-ดำ ไม่ใช่สีน้ำเงิน และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท้วงติง ขอ ส.ส. - ส.ว.โฟกัสเรื่องเลือกนายกฯ มากกว่าการแต่งกายของ ส.ส. #ตั้งรัฐบาล

เวลา 15.57 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย ประท้วงประธานสภาฯ กรณี ระวี พรรคพลังธรรมใหม่ เสนอปิดอภิปราย เนื่องจากเพิ่งมีการอภิปรายเพียง 4 ชั่วโมง แต่ปกติการอภิปรายเลือกนายก ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมง

เวลา 16.18 น. ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ ประท้วงประธานฯ ขอให้เปิดโอกาสให้พรรคเล็กที่เสนอชื่อได้อภิปรายบ้าง เพราะที่ผ่านมามีเพียงพรรคใหญ่ได้ลุกขึ้นอภิปราย

เวลา 16.21 น. ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า การบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ ขาดความโปร่งใส มีการทุจริตเชิงนโยบาย แต่กลับตรวจสอบไม่ได้

เวลา 16.42 น. นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า พล.อ.ประยุทธ์ ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรม ข้อ 7 และ 11 จากการตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. 250 คน

เวลา 16.48 น. คำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. อภิปรายว่า เป็นครั้งแรกที่ ส.ว.เข้ามาร่วมเลือกนายก โดยรัฐธรรมนูญออกแบบให้ ส.ว. ร่วมเป็นผู้ดูแลและกำกับการปฏิรูปประเทศ

เวลา 16.59 น. คำนูณ อภิปรายว่า พล.อ.ประยุทธ์ ถูกกล่าวหาจากการเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร ถามว่าในขณะนั้นบ้านเมืองมีทางออกหรือไม่ เพราะสภาฯ ถูกยุบ รัฐบาลรักษาการทำงานได้เพียงบางอย่าง

 

เวลา 16.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางกลับบ้านในเวลาปกติ หลังปฏิบัติงานบน ตึกไทยคู่ฟ้า ตลอดทั้งวัน โดยมีสื่อมวลชน เฝ้าสังเกตการณ์ และพยายามสอบถามถึงการติดตามการประชุมโหวตเลือกนายกฯ แต่พล.อ.ประยุทธ์ เพียงหันมายกมือทักทาย และยิ้มเพียงเล็กน้อย

เวลา 17.10 น.เพจเฟซบุ๊กของพรรคพลังประชารัฐ เปิด 3 เหตุผล สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ 1.เป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.เป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศ 3.เป็นผู้นำที่เด็ดขาดบนความถูกต้อง

เวลา17.30 น. นายไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีคุณสมบัติต้องห้าม ไม่ปฏิบัติการตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะเป็นหัวหน้า คสช. เข้ามายึดอำนาจในบ้านเมือง ทำให้เกิดความเสียหายในการบริหารประเทศ

เวลา 17.25 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคพลังประชารัฐ ชี้แจงกรณีสุทิน คลังแสง ระบุมีการฟ้องร้องปมปิดเหมืองทองอัครา 4 หมื่นล้านบาท ว่าข้อเท็จจริงมีการฟ้องร้องค่าเสียหาย 3,000 ล้านบาท และมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่แพ้คดี

เวลา 17.45 น. น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.อนาคตใหม่ ไล่เรียงไทม์ไลน์สัญญาจัดเลือกตั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศกับนานาประเทศ แต่ถูกเลื่อนอยู่เสมอ

กลับขึ้นด้านบน