EP07. ราคาต้องควบคุม…เพื่อคุ้มครองประชาชน

EP07. ราคาต้องควบคุม…เพื่อคุ้มครองประชาชน

EP07. ราคาต้องควบคุม…เพื่อคุ้มครองประชาชน

รูปข่าว : EP07. ราคาต้องควบคุม…เพื่อคุ้มครองประชาชน

รัฐช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย ด้วยนโยบายคุมราคาสินค้า แต่วิธีการนี้กลับสร้างปัญญาตามมา ติดตามได้ใน Podcast คิดยกกำลังสอง กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

EP07. ราคาต้องควบคุม…เพื่อคุ้มครองประชาชน

รัฐช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย ด้วยนโยบายคุมราคาสินค้า แต่วิธีการนี้กลับสร้างปัญญาตามมา

ปัญหาข้าวของราคาแพง แก้ไขอย่างไร ทั้งประชาชนและสื่อมวลชนมักเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะออกมาตรการคุมราคาสินค้า แต่ตามหลักวิชาการแล้ว ปัญหาของแพงสามารถแก้ไขได้ด้วยนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ลดการผูกขาด และเพิ่มการแข่งขันให้มากขึ้น

ฟังทุก EP ได้ที่นี่

กลับขึ้นด้านบน