EP09. ยอมอุ้มทั้งอำเภอ...เพื่อเธอคนไทย

EP09. ยอมอุ้มทั้งอำเภอ...เพื่อเธอคนไทย

EP09. ยอมอุ้มทั้งอำเภอ...เพื่อเธอคนไทย

รูปข่าว : EP09. ยอมอุ้มทั้งอำเภอ...เพื่อเธอคนไทย

ยังคงเป็นคำถามตัวใหญ่ถึงการที่ คสช.ใช้อำนาจ ม.44 เปิดช่องให้ทีวีดิจิทัลสามารถคืนช่องได้ และยืดการชำระหนี้ค่ายมือถือ 3 ราย การที่รัฐเข้ามาช่วยอุ้มธุรกิจ เป็นผลดีหรือไม่ ติดตามได้ใน Podcast คิดยกกำลังสอง กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

EP09. ยอมอุ้มทั้งอำเภอ...เพื่อเธอคนไทย

ยังคงเป็นคำถามตัวใหญ่ถึงการที่ คสช.ใช้อำนาจ ม.44 เปิดช่องให้ทีวีดิจิทัลสามารถคืนช่องได้ และยืดการชำระหนี้ค่ายมือถือ 3 ราย การที่รัฐเข้ามาช่วยอุ้มธุรกิจ เป็นผลดีหรือไม่

ไม่มีธุรกิจใดที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลง จึงควรหันมาช่วยเหลือคนงานโดยการช่วยสร้างทักษะให้อยู่ได้ในโลกยุคใหม่ เพราะการอุ้มธุรกิจที่อยู่ในขาลง ก็คงยากที่จะทำให้กลับมายั่งยืนได้ในระยะยาว

ฟังทุก EP ได้ที่นี่

 

 

 
 
 
กลับขึ้นด้านบน