โพลชี้คนไทยรู้สึกอย่างไร กับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ?

โพลชี้คนไทยรู้สึกอย่างไร กับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ?

โพลชี้คนไทยรู้สึกอย่างไร กับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ?

รูปข่าว : โพลชี้คนไทยรู้สึกอย่างไร กับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ?

“สวนดุสิตโพล” ชี้ประชาชน ร้อยละ 73.65 คิดว่า "รัฐบาลใหม่" อยู่ไม่ครบวาระ 4 ปี เนื่องจากเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำมีเสียงไม่มากพอ ขณะที่ ร้อยละ 26.35 ระบุว่า อยู่ครบวาระ 4 ปี เพราะรัฐธรรมนูญออกแบบมาเพื่อสานต่อการทำงานของ คสช.

วันนี้ (9 มิ.ย.2562)  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,128 คน กรณีประชาชนคิดอย่างไรกับการอภิปรายเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย.2562 หลังเสร็จสิ้นการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวกรณีการจัดตั้งรัฐบาล โดยเฉพาะการจัดสรรโควต้ากระทรวงหลักก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตามองอีกครั้ง

เมื่อถามประชาชนคิดว่า “รัฐบาลใหม่” จะอยู่ครบวาระหรือไม่ พบว่า อันดับ 1 อยู่ไม่ครบวาระ ร้อยละ 73.65 เพราะเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำมีเสียงไม่มากเพียงพอ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถูกคัดค้านต่อต้าน ทำงานรูปแบบเดิมๆ สถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ไม่มีเสถียรภาพที่แน่นอน ฯลฯ โดยคาดว่า

  • อยู่ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 34.07
  • ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 20.02
  • ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 12.95
  • ไม่เกิน 1 ปีครึ่ง ร้อยละ 6.61

ขณะที่ ร้อยละ 26.35 ระบุว่า อยู่ครบวาระ 4 ปี เพราะรัฐธรรมนูญออกแบบมาเพื่อสานต่อการทำงานของ คสช. มี ส.ว. 250 เสียง มีการวางแผนเตรียมการไว้แล้ว ฯลฯ

เมื่อถามประชาชนคิดอย่างไร เกี่ยวกับกรณี “พรรคประชาธิปัตย์” เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ประชาชน ร้อยละ 63.32 รู้สึกผิดหวัง ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรค รองลงมา ร้อยละ 24.24 อยากเป็นฝ่ายรัฐบาล ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรี
และอันดับ 3 ร้อยละ 21.29 เป็นการปฏิบัติตามมติของพรรค ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่

ขณะที่ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเงื่อนไข 3 ข้อที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นต่อพรรคพลังประชารัฐ พบว่า ร้อยละ 61.79 เห็นด้วย เพราะจะได้ดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ เป็นข้อเสนอที่ทำเพื่อประชาชนและส่วนรวม สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของพรรค ฯลฯ ขณะที่ร้อยละ 38.21 ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นเพียงการหาเหตุผลและข้ออ้างในการเข้าร่วมรัฐบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ปฏิบัติตามที่เสนอไว้ได้ ไม่น่าเกิดขึ้นได้จริง ฯลฯ

สำหรับ กรณี “พรรคภูมิใจไทย” เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ประชาชน ร้อยละ 58.20 ระบุว่า เป็นการตัดสินใจที่ไม่เคารพเสียงประชาชน ไม่เป็นไปตามที่หาเสียงไว้ รองลงมา ร้อยละ 26.32 เห็นว่า เลือกฝ่ายที่ได้เปรียบเพื่อผลประโยชน์ของพรรค ส่วนร้อยละ 19.84 ขอให้ทำตามนโยบายของพรรค ทำงานเพื่อบ้านเมือง

ส่วนกรณีพรรคการเมืองแย่งกันเข้ามาบริหารกระทรวงหลัก ประชาชน ร้อยละ 72.27 ระบุว่า เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณมาก รองลงมา ร้อยละ 18.87 ควรคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เลือกให้ถูกคนถูกงาน และร้อยละ 16.91 คิดว่าควรรีบจัดสรรและจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด

 

กลับขึ้นด้านบน