แอมเนสตี้ มอบรางวัล "เกรตา ทุนเบิร์ก" ปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

แอมเนสตี้ มอบรางวัล "เกรตา ทุนเบิร์ก" ปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

แอมเนสตี้ มอบรางวัล "เกรตา ทุนเบิร์ก" ปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

รูปข่าว : แอมเนสตี้ มอบรางวัล "เกรตา ทุนเบิร์ก" ปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

แอมเนสตี้ มอบรางวัล Ambassador of Conscience Awards ให้ "เกรตา ทุนเบิร์ก" (Greta Thunberg) วัย 16 ปี นักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศ และขบวนการวันศุกร์เพื่ออนาคต ในฐานะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลุกขึ้นมาลงมือทำเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

วันนี้ (9 มิ.ย.2562) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มอบรางวัล “Ambassador of Conscience Awards“ ปี 2562 ให้แก่ เกรตา ทุนเบิร์ก (Greta Thunberg) วัย 16 ปี นักเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขบวนการวันศุกร์เพื่ออนาคต (Fridays for Future movement) ของเด็กนักเรียน ในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลุกขึ้นมาลงมือทำเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

เกรตา ทุนเบิร์ก กล่าวในการรับรางวัลครั้งนี้ว่า นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับรางวัล Ambassador of Conscience award ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ในนามของขบวนการวันศุกร์เพื่ออนาคต ไม่อาจถือเป็นรางวัลส่วนตัว แต่เป็นรางวัลสำหรับทุกคน เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ได้ทราบว่าเราได้รับการยกย่องเช่นนี้ และได้ทราบว่าเรากำลังต่อสู้เพื่อบางสิ่งซึ่งกำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก

การปฏิบัติหน้าที่ตามมโนธรรมสำนึกหมายถึง การต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้อง ฉันคิดว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในขบวนการนี้กำลังทำหน้าที่ดังกล่าว เพราะเรามีหน้าที่ที่จะต้องพยายามและทำให้โลกดีขึ้น ความอยุติธรรมอย่างชัดแจ้งที่เราทุกคนต้องต่อสู้ได้แก่ ประชาชนในโลกฝ่ายใต้เป็นผู้ที่ได้รับและจะได้รับผลกระทบมากสุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าพวกเขาจะมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหานี้น้อยสุดก็ตาม

สิทธิมนุษยชนและวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน เราไม่สามารถแก้ปัญหาหนึ่งโดยไม่แก้อีกปัญหาได้ ภาวะโลกร้อนย่อมส่งผลให้ไม่สามารถปลูกพืชผล ทำให้เกิดภัยคุกคามต่อบ้านเรือนและสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ รัฐบาลมีหน้าที่คุ้มครองเรา แต่เหตุใดพวกเขาจึงนิ่งเฉยไม่หาทางหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังทำลายชีวิตเรา

คูมี นายดู เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเผยว่า รางวัล Ambassador of Conscience Award ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อยกย่องบุคคลซึ่งแสดงความเป็นผู้นำและความกล้าหาญอย่างโดดเด่น ในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น สำหรับในปีนี้แอมเนสตี้ได้มอบรางวัลนี้ใหกับเกรตา ทุนเบิร์ก และขบวนการวันศุกร์เพื่ออนาคต ซึ่งเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศ

เลขาธิการแอมเนสตี้ ระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติและได้รับแรงบันดาลใจจากเจตจำนงที่แน่วแน่ของนักกิจกรรมเยาวชนทั่วโลก ซึ่งพยายามท้าทายให้เราเผชิญหน้ากับความจริงอันเนื่องมาจากวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศโลก เยาวชนทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการวันศุกร์เพื่ออนาคตได้แสดงออกถึงการกระทำหน้าที่ตามมโนธรรมสำนึก พวกเขาเตือนให้เราตระหนักว่า เรามีพลังมากกว่าที่เราคิด และสามารถมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากหายนะด้านสภาพภูมิอากาศโลกได้

เรามักบอกว่าเยาวชนจะเป็นผู้นำของวันพรุ่งนี้ ผมยินดีมากที่เกรตา ทุนเบิร์กและนักกิจกรรมของขบวนการวันศุกร์เพื่ออนาคตเพิกเฉยต่อคำพูดนั้น เพราะถ้าพวกเขารอจนถึงพรุ่งนี้ อาจไม่มีอนาคตเหลือสำหรับเราทุกคนอีก ถึงเวลาที่ผู้ใหญ่จะต้องเดินตามเด็กๆ เหล่านี้

สำหรับรางวัล Ambassador of Conscience Award ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อยกย่องบุคคลหรือกลุ่มคนที่ส่งเสริมและสนับสนุนอุดมการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนโดยผ่านการใช้ชีวิตและการดำเนินงานของตน การเผชิญหน้ากับความอยุติธรรม ตลอดจนใช้ความสามารถที่มีอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหันมาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากขึ้น

รางวัลนี้จัดทำขึ้นจากแรงบันดาลใจเนื่องจากบทกวี “From the Republic of Conscience” ซึ่งเชมัส ฮีนนี (Seamus Heaney) กวีชาวไอร์แลนด์ผู้ล่วงลับไปแล้วประพันธ์ให้กับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ที่เคยได้รับรางวัลนี้ประกอบด้วยเนลสัน แมนเดลา มาลาลา ยูซาฟไซ แฮร์รี เบลาฟอนเต้ อ้าย เว่ย เว่ย กลุ่มเยาวชนแห่งแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง ขบวนการ Angélique Kidjo ของชนพื้นเมืองในแคนาดา เอลิเซีย คีย์ และโคลิน เคเปอร์นิก

 

กลับขึ้นด้านบน