ไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่

ไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่

ไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่

รูปข่าว : ไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นำชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เป็นนายกรัฐมนตรี แล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว นายกรัฐมนตรีสามารถเดินหน้าจัดตั้งคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นก็จะส่งรายชื่อ คณะรัฐมนตรีให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งถ้าดำเนินไปตามขั้นตอนนี้ ก็คาดว่าจะได้เห็นโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายในปลายเดือนนี้

หลังจาก ครม.ชุดใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว ภายใน 15 วัน รัฐบาลจะต้องเปิดแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยในขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และพรรคร่วมรัฐบาล สามารถยกร่างนโยบายไปพลางก่อน และเมื่อการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จก็ให้นำนโยบายที่ยกร่างไว้มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนเปิดการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา

แม้กฎหมายจะไม่กำหนดกรอบเวลาในขั้นตอนดำเนินการไว้ แต่ก็เป็นที่คาดการณ์ว่า การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ น่าจะใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง เพราะการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีที่ยังไม่ลงตัว ทั้งจากเหตุภายในพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และปัจจัยจากพรรคร่วมรัฐบาล

 

กลับขึ้นด้านบน