เสนอรัฐบาล "ประยุทธ์2" เร่งแก้ "เศรษฐกิจ-การศึกษา" พื้นที่ 3 จังหวัดใต้

เสนอรัฐบาล "ประยุทธ์2" เร่งแก้ "เศรษฐกิจ-การศึกษา" พื้นที่ 3 จังหวัดใต้

เสนอรัฐบาล "ประยุทธ์2" เร่งแก้ "เศรษฐกิจ-การศึกษา" พื้นที่ 3 จังหวัดใต้

รูปข่าว : เสนอรัฐบาล "ประยุทธ์2" เร่งแก้ "เศรษฐกิจ-การศึกษา" พื้นที่ 3 จังหวัดใต้

การเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง ของ พล.อ.ประยุทธ์ ปัญหาสำคัญที่ต้องสานต่อก็คือ ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นักวิชาการบอกว่า ไม่ได้มีเพียงเรื่องความมั่นคง แต่ยังมีเรื่องเศรษฐกิจและการศึกษา จึงมีข้อเสนอให้นายกฯและคณะลงพื้นที่จริงเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย


นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มองว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาหลายมิติ แต่ที่เป็นปัญหาต้นทาง คือความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉะนั้นเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และคาดว่าคณะรัฐมนตรีบางส่วนน่าจะเป็นชุดเดิม จึงอยากจะเห็นความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา ผลักดันให้เกิดการเจรจา และโครงการต่าง ๆ

 

 

ส่วนเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่กับยางพาราเป็นหลัก ถ้ารัฐบาลสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยยกระดับสินค้าเกษตรขึ้นมา เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และทุกอย่างจะง่ายขึ้นและยังคาดหวังให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาเพราะเมื่อเทียบจากโอเน็ต จะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในอันดับท้ายของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลใหม่ควรเอาใจใส่กับการแก้ปัญหาด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพด้านอื่น ๆ ด้วย

 

 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มองว่า รัฐมนตรีที่จะกำกับดูแลฝ่ายความมั่นคง ควรเป็นคนเดิม เพื่อไม่ให้การทำงานหยุด เช่นเดียวกับระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ ไม่ควรเปลี่ยน เพราะคนในพื้นที่คุ้นเคย ไว้วางใจ และเสนอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ควรลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่บ่อยขึ้น เพื่อผลักดันให้นโยบายเห็นผลเป็นรูปธรรม

 

กลับขึ้นด้านบน