กอ.รมน.ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติ

กอ.รมน.ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติ

กอ.รมน.ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติ

รูปข่าว : กอ.รมน.ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ติดตามแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ (13 มิ.ย.62) พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าพบนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบสังคม หลังจากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพของ จ.จันทบุรี ได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.จันทบุรี รวมทั้งมีการสุ่มตรวจปัสสาวะแรงงานข้ามชาติเพื่อหาสารเสพติด ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานข้ามชาติทำงานผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานที่สุ่มตรวจ

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. แนะนำและขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานข้ามชาติถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่แรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

กลับขึ้นด้านบน