เปิดรายได้ "ผู้นำเหล่าทัพ" ควบหลายตำแหน่ง-รับเงินหลายทาง

เปิดรายได้ "ผู้นำเหล่าทัพ" ควบหลายตำแหน่ง-รับเงินหลายทาง

เปิดรายได้ "ผู้นำเหล่าทัพ" ควบหลายตำแหน่ง-รับเงินหลายทาง

รูปข่าว : เปิดรายได้ "ผู้นำเหล่าทัพ" ควบหลายตำแหน่ง-รับเงินหลายทาง

"ไอลอว์" วิเคราะห์รายได้ ส.ว. โดยเฉพาะกลุ่ม ส.ว. ที่เป็นผู้นำเหล่าทัพซึ่งได้เป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง ส.ว.กลุ่มนี้มีรายได้จากหลายทาง ทั้งตำแหน่งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง

วานนี้ (18 มิ.ย.2562) เพจเฟซบุ๊ก iLaw ของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) โพสต์ข้อความว่า ส.ว. เหล่าทัพ:ควบตำแหน่งข้าราชการประจำ แถมรับเงินได้หลายทาง

ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะไม่สามารถเป็นข้าราชการไปพร้อมๆ กันได้ เพราะถือว่ามีลักษณะต้องต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 108 ข. (2) ที่กำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการเป็นลักษณะต้องห้ามของ ส.ว.

นอกจากนี้ ในมาตรา 184 (1) ยังกำหนดด้วยว่า ส.ว. ต้องไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราช การ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่ทว่า ในหมวดบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ ส.ว. ในวาระเริ่มแรก มีข้าราชการประจำมาดำรงตำแหน่ง ส.ว. ด้วย 6 คน ได้แก่

- ปลัดกระทรวงกลาโหม
- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ผู้บัญชาการทหารบก
- ผู้บัญชาการทหารเรือ
- ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

อีกทั้ง ให้งดเว้นเรื่อง "ลักษณะต้องห้าม" ตามรัฐธรรมนูญ ที่ห้ามส.ว.เป็นข้าราชการ ทั้งในมาตรา 108 ข. (2) และ 184 (1) ของรัฐธรรมนูญ

ด้วยเหตุนี้ ทำให้บรรดาผู้นำเหล่าทัพที่เป็นข้าราชการประจำ ยังคงได้รับเงินจากทั้งสองทางคือ เงินจากตำแหน่งข้าราชการการเมืองอย่างน้อย 113,650 บาท และข้าราชการประจำอย่างน้อย 120,030 บาท

อีกทั้ง บรรดาผู้นำเหล่าทัพที่รับตำแหน่ง ส.ว.ชุดปัจจุบัน (ปี 2562) ยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิก คสช. ซึ่ง คสช. ยังไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ดังนั้น บรรดาผู้นำเหล่าทัพจะได้รับค่าตอนแทนจากการเป็น สมาชิก คสช. ด้วย อย่างน้อย 119,920 บาท

นอกจากนี้ ผู้นำเหล่าทัพต้องดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 12 (5) ของ พ.ร.บ.การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะได้รับเงินเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 6,000 บาท/ครั้ง

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน