"อินเดีย" เตรียมขึ้นแท่นมีประชากรมากที่สุดในโลกภายใน 8 ปี

"อินเดีย" เตรียมขึ้นแท่นมีประชากรมากที่สุดในโลกภายใน 8 ปี

"อินเดีย" เตรียมขึ้นแท่นมีประชากรมากที่สุดในโลกภายใน 8 ปี

รูปข่าว : "อินเดีย" เตรียมขึ้นแท่นมีประชากรมากที่สุดในโลกภายใน 8 ปี

องค์การสหประชาชาติ เปิดเผยว่าอินเดียเตรียมแซงหน้าจีน ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก ภายใน 8 ปี

วันนี้ (20 มิ.ย.2562) องค์การสหประชาชาติ เปิดเผยรายงานการคาดการณ์จำนวนประชากรโลก ประจำปีนี้ ว่า อินเดียจะมีจำนวนประชากรมากกว่าจีนภายในปี 2570 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบัน จีนมีประชากรประมาณ 1,400 ล้านคน มากกว่าอินเดียอยู่ 100 ล้านคน

 

 

ขณะที่ภายในปี 2593 จำนวนประชากรใน 55 ประเทศทั่วโลก จะลดลงอย่างน้อยร้อยละ 1 โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอัตราการเกิดต่ำและปัจจัยอื่นๆ เช่น การอพยพย้ายถิ่นฐาน ซึ่งคาดว่าจีนจะมีจำนวนประชากรลดลง มากที่สุด ซึ่งมากถึง 31.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 แต่จำนวนประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,700 ล้านคน จากปัจจุบันที่มีประมาณ 7,700 ล้านคน โดยประเทศที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่จะเป็นประเทศยากจน

 

 

รายงานฉบับนี้ขององค์การสหประชาชาติทำการศึกษาวิจัยโดยอาศัยข้อมูลจากแนวโน้มโครงสร้างประชากรและรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเกิด อัตราการเสียชีวิต และการโยกย้ายถิ่นฐาน ระหว่างปีนี้ถึงปี 2593 จะมีประเทศ 55 ประเทศ ต้องเผชิญกับสถานการณ์จำนวนประชากรลดลงอย่างน้อยร้อยละ 1

 

 

กลับขึ้นด้านบน