กรมอุทยานฯ ให้คนพิการเข้าอุทยานแห่งชาติฟรีทั่วประเทศ

กรมอุทยานฯ ให้คนพิการเข้าอุทยานแห่งชาติฟรีทั่วประเทศ

กรมอุทยานฯ ให้คนพิการเข้าอุทยานแห่งชาติฟรีทั่วประเทศ

รูปข่าว : กรมอุทยานฯ ให้คนพิการเข้าอุทยานแห่งชาติฟรีทั่วประเทศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกประกาศให้คนพิการเข้าอุทยานได้ฟรีทั่วประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกประกาศเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการเฉพาะชาวไทยที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสถานที่ราชการ การศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการท่องเที่ยวและนันทนาการในอุทยานฯ โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 8 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

กลับขึ้นด้านบน