นักท่องเที่ยวลด! โรงแรมด่านนอก เลิกจ้างพนักงานกว่า 100 คน

นักท่องเที่ยวลด! โรงแรมด่านนอก เลิกจ้างพนักงานกว่า 100 คน

นักท่องเที่ยวลด! โรงแรมด่านนอก เลิกจ้างพนักงานกว่า 100 คน

รูปข่าว : นักท่องเที่ยวลด! โรงแรมด่านนอก เลิกจ้างพนักงานกว่า 100 คน

โรงแรมบ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา เลิกจ้างพนักงานกว่า 100 คน เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ หลังอ้างรับผลกระทบเงินริงกิตมาเลเซียตกต่ำ ไม่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการ

วันนี้ (21 มิ.ย.2562) กรณีพนักงานโรงแรมในเครือวีเอชเอ็ม บ้านด่านนอก อ.สะเดา กว่า 100 คน นัดรวมตัวไปร้องเรียนสำนักงานคุ้มครองสวัสดิการแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง และสิทธิตามกฏหมาย หลังโรงแรมในเครือวีเอชเอ็ม เลิกจ้างพนักงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขณะที่ผู้บริหารโรงแรม ชี้แจงถึงความจำเป็นในการปลดพนักงานครั้งนี้ว่า เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ หลังโรงแรมขาดทุนต่อเนื่อง จากผลกระทบค่าเงินริงกิตมาเลเซียตกต่ำ และปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้โรงแรมมีนักท่องเที่ยวเข้าพักน้อยลงมานานหลายปี แม้ที่ผ่านมาโรงแรมจะหาทางออกแล้วก็ตาม


ผู้ประกอบการโรงแรมบ้านด่านนอก ยังระบุว่า ยังมีโรงแรมในพื้นที่อีกหลายแห่ง อยู่ระหว่างพิจารณาเลิกจ้างพนักงานเช่นกัน ที่ผ่านมาโรงแรมพยายามลดพนักงานในส่วนที่ไม่จำเป็นบ้างแล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถประคองได้ เนื่องจากเศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาอย่างหนัก รวมทั้งค่าเงินริงกิตตกต่ำ เหลือ 7 บาทกว่า ต่อ 1 ริงกิต ยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจในพื้นที่

ทั้งนี้ ปัญหาวิกฤตบ้านด่านนอกที่เกิดขึ้นยาวนาน ผู้ประกอบการโรงแรม เคยเรียกร้องไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ แต่กลับเพิกเฉย จนเกิดวิกฤตเลิกจ้างพนักงานโรงแรมดังกล่าว

 

 

กลับขึ้นด้านบน