"ชวน" ฝาก ส.ส.ยึดจริยธรรม อย่าใช้สิทธิเบี้ยวจ่ายค่าตั๋ว

"ชวน" ฝาก ส.ส.ยึดจริยธรรม อย่าใช้สิทธิเบี้ยวจ่ายค่าตั๋ว

"ชวน" ฝาก ส.ส.ยึดจริยธรรม อย่าใช้สิทธิเบี้ยวจ่ายค่าตั๋ว

รูปข่าว : "ชวน" ฝาก ส.ส.ยึดจริยธรรม อย่าใช้สิทธิเบี้ยวจ่ายค่าตั๋ว

ชวน หลีกภัย ปลุกส.ส. 500 คนต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนฯ อย่างซื่อตรง ปฏิบัติตัวตามมาตรฐานจริยธรรม ฝากใช้สิทธิตั๋วเครื่องบิน รถไฟต้องใช้เองอย่าให้คนอื่นมาใช้แทน ไม่ค้างจ่ายเงินเหมือนชุดก่อน เพราะอนาคตอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังถึงความโปร่งใส

วานนี้ (20 มิ.ย.2562) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดสัมนา "บทบาทหน้าที่ ส.ส." ตอนหนึ่งว่า ขอให้ส.ส.500 คนในสภาผู้แทนราษฎรยึดปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนฯ อย่างซื่อตรง ปฏิบัติตัวตามมาตรฐานจริยธรรม และพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้เกิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ 

พร้อมกันนี้ ยังชี้แจงขั้นตอนทำงาน ต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการ และกำชับ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ถ้าขาดประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทั้งที่เสียงปริ่มน้ำ อาจทำให้โหวตแพ้ ส่งผลถึงเสถียรภาพของรัฐบาลได้ 

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงการใช้สิทธิด้านการบริการต่างๆ ต้องยึดมาตรฐานจริยธรรม โดยเฉพาะปัญหาการค่าตั๋วเครื่องบิน นอกจากเรื่องค่าตั๋วแล้ว ยังเจอปัญหาการไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทาง แต่ใช้สิทธิส.ส.เดินทางก่อนล่วงหน้า ทำให้สายการบินต้องทำหนังสือทวงค่าเครื่องบินในภายหลัง และอาจกระทบต่อจริยธรรมนักการเมือง

รวมทั้งมารยาทในการขึ้นเครื่อง ไม่ควรสาย จนต้องให้สายการบินรอหรือการใช้บริการรถไฟ และรถโดยสาร บขส.ที่ให้สิทธิ์บุคคลอื่นใช้แทน จนเกิดปัญหาฟ้องร้องปลอมแปลงเอกสาร หรือแม้แต่การเดินทางไปดูงาน หรืออบรมวิชาการต่างประเทศ เป็นเหตุให้สถานทูตอึด อัด-เสียหาย เพราะไม่รู้จักกาลเทศะ ทั้งการแต่งตัว และการบริหารเวลาที่ต้องสูญเสียไปกับการช็อปปิ้ง 

ทุกคนต้องระวังอย่าให้เกิดกับตัวเองเรื่องนี้จะเป็นปัญหาขึ้นมา หากได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี หากมีการตรวจสอบขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองด้วย

วอนสุจริตยึดมั่นความถูกต้อง

นายชวน ยังฝากว่าการเลือกตั้งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งก็ต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมเรื่องนี้เคยพูดคุยมาหลายครั้งว่าให้ร่วมกันรณรงค์ ซึ่งส่วนตัวต่อต้านการซื้อเสียงมาตลอดชีวิต แม้จะยังไม่สำเร็จ แต่ก็จะทำต่อ เพราะได้แนวร่วมกัลยาณมิตรที่ต้องการทำให้การเมืองไปทางบวก

ระบบประชาธิปไตย ที่สุจริตยุติธรรม พวกเราที่มาจากการเลือกตั้ง แม้จะทำได้ยากในยุคสมัยนี้ แต่ถ้ายอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็นำไปสู่ความดำมืด สู่ประชาธิปไตยที่ไม่พึงปรารถนา ก็ต้องช่วยกันนำพาประชาธิปไตยไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน