"ม.วลัยลักษณ์" ปัดห้ามอาจารย์เรียนต่อ ป.เอก สาขารัฐศาสตร์ "ม.ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ"

"ม.วลัยลักษณ์" ปัดห้ามอาจารย์เรียนต่อ ป.เอก สาขารัฐศาสตร์ "ม.ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ"

"ม.วลัยลักษณ์" ปัดห้ามอาจารย์เรียนต่อ ป.เอก สาขารัฐศาสตร์ "ม.ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ"

รูปข่าว : "ม.วลัยลักษณ์" ปัดห้ามอาจารย์เรียนต่อ ป.เอก สาขารัฐศาสตร์ "ม.ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ"

ม.วลัยลักษณ์ ออกแถลงการณ์ปฏิเสธกรณีมีผู้กล่าวหา อธิการบดีห้ามอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากกรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nunsasorn Khunsawat โพสต์ข้อความถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มี ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นอธิการบดี โดยอ้างว่า อธิการบดีไม่อนุญาตให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กคนเดิม โพสต์ข้อความเรียกร้องให้ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยแสดงท่าทีต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเชื่อมโยงไปยังประเด็นทางการเมืองและสถาบันด้วย อย่างไรก็ตามล่าสุด (22 มิ.ย. 2562 เวลา 15.00 น.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ลบข้อความออกจากเฟซบุ๊กแล้ว

ขณะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง "นโยบายการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" มีสาระสำคัญ คือ การอธิบายถึงความต้องการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษ และกำหนดให้อาจารย์ทุกคนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเข้าโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เหตุผลสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมอาจารย์ให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังมีสัดส่วนของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศน้อยกว่าที่สำเร็จการศึกษาในประเทศ

ส่วนสำนักวิชาที่ยังขาดแคลนอาจารย์ เช่น สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยก็มีนโยบายให้รับบัณฑิตเกียรตินิยมที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในต่างประเทศ อีกด้วย

ดังนั้น การที่มีผู้ไปโพสต์ข้อความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศไม่ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยระบุชื่อเฉพาะเจาะจงนั้นไม่เป็นความจริง จึงขอแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ที่นี้ และหากพบว่ามีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่สุจริต มหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

กลับขึ้นด้านบน