เครือข่ายภาคประชาชน 23 องค์กร ยื่นรายชื่อยกเลิกคำสั่ง คสช.

เครือข่ายภาคประชาชน 23 องค์กร ยื่นรายชื่อยกเลิกคำสั่ง คสช.

เครือข่ายภาคประชาชน 23 องค์กร ยื่นรายชื่อยกเลิกคำสั่ง คสช.

รูปข่าว : เครือข่ายภาคประชาชน 23 องค์กร ยื่นรายชื่อยกเลิกคำสั่ง คสช.

เครือข่ายภาคประชาชน 23 องค์กร นำรายชื่อ 13,409 รายชื่อ ยื่นต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอยกเลิกคำสั่งและประกาศ คสช. ที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ

วันนี้ (24 มิ.ย.62) วันนี้ (24 มิ.ย.62) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน 32 องค์กร นำโดย นายจอน อึ๊งภากรณ์ และนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชน (ไอลอว์) และประชาชน รวมตัวบริเวณด้านหน้ากระทรวงการคลัง ก่อนเดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยื่นรายชื่อประชาชน 13,409 รายชื่อ ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 133 (3) ให้สิทธิประชาชน 10,000 คน เสนอกฎหมายได้ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งของ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวม 35 ฉบับ ครอบคลุม 4 ประเด็น คือ เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพสื่อ และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเส้นทางของการจัดกิจกรรม

 

กลับขึ้นด้านบน