กสศ.แจก 1,500 ทุนนักเรียนเก่ง-ยากจนเรียนต่อครู

กสศ.แจก 1,500 ทุนนักเรียนเก่ง-ยากจนเรียนต่อครู

กสศ.แจก 1,500 ทุนนักเรียนเก่ง-ยากจนเรียนต่อครู

รูปข่าว : กสศ.แจก 1,500 ทุนนักเรียนเก่ง-ยากจนเรียนต่อครู

กสศ.เตรียมให้ทุนนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีฐานะยากจน-พื้นที่ห่างไกล แต่เรียนดีได้รับทุนเรียนต่อเป็นครู ในระดับอุดมศึกษา คาดเริ่มปีการศึกษา 2563 โดยให้สถาบันอุดมศึกษา 36 แห่งคัดกรองนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.5 ตลอด 5 ภาคเรียน

วันนี้ (30 มิ.ย.2562) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ครูรัก(ษ์) ถิ่น" ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกสศ. กล่าวว่า โครงการนี้จะสนับสนุนทุนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีฐานะครอบครัวยากจนในพื้นที่ห่างไกล แต่มีความต้องการเป็นครูได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจนจบหลักสูตร และบรรจุเป็นครูในโรงเรียนของพื้นที่ จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 160,500 บาทต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยจะให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 36 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับชุมชนเป็นผู้คัดกรองนักเรียน

 

สำหรับเงื่อนไขของเด็กที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเด็กยากจนในภูมิลำเนาของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 ตลอด 5 ภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฐานะครอบครัวเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้จัดการกสศ. เชื่อว่าภายใน 10 ปี จะสามารถปรับระบบการผลิต พัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน บริบทของโรงเรียน ชุมชนในแต่ละพื้นที่ห่างไกล และจะมีครูเพียงพอกับความต้องการ ลดปัญหาขาดแคลนครูจากการโยกย้ายได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถอดรหัส "จดหมายลาครู" เรื่องจริงยิ่งกว่าละคร

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน