เช็กที่นี่ 10 ปัญหาการเมืองที่ "คาใจ" ประชาชน

เช็กที่นี่ 10 ปัญหาการเมืองที่ "คาใจ" ประชาชน

เช็กที่นี่ 10 ปัญหาการเมืองที่ "คาใจ" ประชาชน

รูปข่าว : เช็กที่นี่ 10 ปัญหาการเมืองที่ "คาใจ" ประชาชน

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ 10 ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้ อันดับแรกการจัดตั้งรัฐบาล และเก้าอี้รัฐมนตรี ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น กรณีกกต.ยังไม่ชี้แจงผลการเลือกตั้งในประเด็นที่คลุมเครือ รวมทั้งที่มาของ 250 ส.ว.

วันนี้ (1 ก.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจ “ปัญหาการเมืองไทย”ที่คาใจประชาชน ณ วันนี้" โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,327 คนระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า  

อันดับ 1 หรือร้อยละ 46.87 คือการจัดตั้งรัฐบาล และเก้าอี้รัฐมนตรี เพราะยังไม่เห็นความชัดเจน และไม่แน่ใจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ โดยเฉพาะคุณสมบัติรัฐมนตรี

อันดับ 2 หรือร้อยละ 38.28 คือการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะมีมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งที่มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ดังนั้นควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพล หรือตัวการใหญ่ให้ได้

อันดับ 3 หรือร้อยละ 33.38 คือผลการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 เพราะ กกต.ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ ทั้งการนับคะแนน หรือสูตรคำนวณไม่เป็นที่ยอมรับ

อันดับ 4 หรือร้อยละ 26.53 คือการบริหารประเทศของรัฐบาล รวมถึงนโยบายประชารัฐ เพราะประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง หรือรัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ

อันดับ 5 หรือร้อยละ 25.62 คือที่มา 250 ส.ว. รวมถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ เพราะหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส มีทั้งระบบพวกพ้อง เครือญาติ

อันดับ 6 หรือร้อยละ 22.31 คือการบังคับใช้กฎหมาย หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะมีความเอนเอียง 2 มาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย

อันดับ 7 หรือร้อยละ 21.85 คือตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.กรณีการถือครองหุ้นสื่อ เพราะควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สองมาตรฐาน และปฏิบัติทุกพรรคให้เหมือนกัน

อันดับ 8 หรือร้อยละ 19.74 คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เพราะชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก หรือค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง

อันดับ 9 หรือร้อยละ 17.33 คือการใช้งบประมาณในโครงการต่าง ๆ เพราะมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก หรือมีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่ม อาจมีการทุจริตคอร์รัปชั่น 

อันดับ 10 หรือร้อยละ 14.77 คือ คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง เพราะเป็นปัญหาวิกฤต นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์ สนับสนุนแต่พวกพ้อง

"ซูเปอร์โพล" ชี้ประชาชนร้อยละ 92 เบื่อการเมือง 

ขณะที่ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจต่อกรณี "อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง" ซึ่งพบว่าร้อยละ 92.4 ระบุว่า ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายต่อปัญหาการเมืองมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 7.6 ระบุว่า ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ส่วนร้อยละ 87.2 ระบุว่า เห็นด้วยที่จะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน รวมถึง ส.ว. มีเพียงร้อยละ 12.8 เท่านั้นที่ระบุว่าไม่เห็นด้วย

ส่วนผลสำรวจร้อยละ 67.5 ระบุว่า ประชาชนมีความกังวลต่อปัญหาความขัดแย้งที่อาจส่งผลรุนแรงบานปลายในอนาคต รองลงมาร้อยละ 23.2 ระบุว่า กังวลปานกลาง และร้อยละ 9.3 ระบุว่า กังวลน้อยถึงไม่กังวลเลย

นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าร้อยละ 59.5 ที่ระบุว่า ไม่เห็นด้วย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง แต่มีเพียงร้อยละ 40.5 ที่ระบุว่าเห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 46.9 ระบุว่าประชาชนยังให้โอกาสรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วง 1 ปีแรก 

  

กลับขึ้นด้านบน