บอร์ด สปสช.จัดสรรงบรายหัวเพิ่มครอบคลุมรักษาโรคหายาก

บอร์ด สปสช.จัดสรรงบรายหัวเพิ่มครอบคลุมรักษาโรคหายาก

บอร์ด สปสช.จัดสรรงบรายหัวเพิ่มครอบคลุมรักษาโรคหายาก

รูปข่าว : บอร์ด สปสช.จัดสรรงบรายหัวเพิ่มครอบคลุมรักษาโรคหายาก

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มเติมอยู่ที่ 3,600 บาท ครอบคลุมสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลในโรคหายาก

วันนี้ (1 ก.ค.2562) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบและจัดสรรสิทธิประโยชน์ ตามที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 190,601.71 ล้านบาท เป็นงบเหมาจ่ายรายหัวจำนวน 173,750.40 ล้านบาท งบค่าบริการอื่นนอกงบเหมาจ่าย 7 ประเภท จำนวน 16,824.30 ล้านบาท ทำให้งบประมาณรายหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 3,600 บาทต่อคน เพิ่มขึ้น 170 บาท จากเดิมงบประมาณรายหัวปี 2562 อยู่ที่ 3,426.56 บาท

 

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มจากเดิม เช่น การขยายสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในโรคหายาก กรณีการปลูกถ่ายไขกระดูก นอกเหนือจากญาติสายตรง ซึ่งเดิมมีค่าใช้จ่ายสูง, ด้านการส่งเสริมป้องกันโรคเพิ่ม, การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเจาะลึกระดับดีเอ็นเอ (HPV DNA test) นอกจากนี้ ยังปรับปรุงบริการนอกงบเหมาจ่าย ทั้งนำร่องบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) และการจัดหาถุงยางอนามัยให้เพียงพอในกลุ่มเสี่ยง จากเดิม 20 ล้านถุงต่อปี เพิ่มเป็น 200 ล้านถุงต่อปี

 

 

กลับขึ้นด้านบน