ไทยเคลียร์ปมเขตแดน "ไทย-เมียนมา"ดันแก่งกระจานมรดกโลก

ไทยเคลียร์ปมเขตแดน "ไทย-เมียนมา"ดันแก่งกระจานมรดกโลก

ไทยเคลียร์ปมเขตแดน "ไทย-เมียนมา"ดันแก่งกระจานมรดกโลก

รูปข่าว : ไทยเคลียร์ปมเขตแดน "ไทย-เมียนมา"ดันแก่งกระจานมรดกโลก

คณะผู้แทนไทย ชี้แจงข้อท้วงติงและมาตรการแก้ปัญหาการปักปันเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมาในเวทีมรดกโลก ที่สาธารณรัฐ อาเซอร์ไบจาน หวังผลักดันกลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 แก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ ก่อนเข้าพิจารณา 5 ก.ค.นี้

วันนี้ (4 ก.ค.2562) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวภายหลังการหารือนอกรอบกับคณะผู้แทนจากหลายประเทศ ภายในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เกี่ยวกับประเด็นการชี้แจงข้อท้วงติง หรือข้อกังวลของคณะกรรมการมรดกโลกในการขอขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

โดยเฉพาะปัญหาการปักปันเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมา ซึ่งประเทศไทยมีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ โดยนายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ไทยได้พูดคุยความกังวลเรื่องเขตแดนกับเมียนมา โดยเฉพาะเส้นขอบเขตพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานขอขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจะกระทบต่อเส้นเขตแดนระหว่างประเทศหรือไม่ ยืนยันไปว่าการขยับเส้นขอบเขต ด้วยการปรับลดขนาดเส้นขอบเขตการขอขึ้นทะเบียนเข้ามาในเขตไทยฝั่งซ้ายอีกร้อยละ 15 ด้วยการลดขนาดพื้นที่ที่นำเสนอลงเพื่อให้เกิดความสบายใจ

ภาพรวมเมียนมา ค่อนข้างพอใจกับมาตรการของไทย โดยไทยจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดนี้ต่อคณะกรรมการมรดกโลกและประเทศสมาชิกในวันนี้

แก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

ส่วนปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ได้ชี้แจงไปว่ารัฐบาลได้ปรับแนวทางการแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้มีส่วนร่วมในการคุ้ม ครองดูแลป่าสงวนแห่งชาติที่อาศัยอยู่ ส่วนการหารือกับสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไอยูซีเอ็น) เห็นว่าข้อมูลที่ไอยูซีเอ็นมียังไม่สะท้อนถึงพัฒนาการและความพยายามของไทยที่ทำอย่างเต็มที่มาโดยตลอด โดยเฉพาะการรายงานข้อมูลล่าสุดของไทยและแผนงานทั้งหมด

 

หัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถึงการหารือกับอินโดนีเซีย และจีน ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 21 ประเทศ ว่า เนื่องจากประเทศที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ ไม่มีสิทธิพูดบนเวทียกเว้นประเทศที่เป็นกรรมการขอให้พูดหรือชี้แจงเท่านั้น โดยขอให้เปิดโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และเห็นถึงความพยายามของไทยผ่านมาตรการต่างๆบนเวทีมรดกโลกครั้งนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยลุ้น "กลุ่มป่าแก่งกระจาน" ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน