ไทม์ไลน์ "จับหอยมือเสือ" สู่ขึ้นบัญชีดำ Law of the Jungle

ไทม์ไลน์ "จับหอยมือเสือ" สู่ขึ้นบัญชีดำ Law of the Jungle

ไทม์ไลน์ "จับหอยมือเสือ" สู่ขึ้นบัญชีดำ Law of the Jungle

รูปข่าว : ไทม์ไลน์ "จับหอยมือเสือ" สู่ขึ้นบัญชีดำ Law of the Jungle

กรมอุทยาน ชี้แจงกรณีการแจ้งความดำเนินคดีรายการ The Law of Jungle จับ "หอยมือเสือ" สัตว์ป่าคุ้มครอง บริเวณอ่าวโล๊ะอุดัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง พบมีการออกนอกพื้นที่ที่ขออนุญาตถ่ายทำรายการ ขณะที่กรมการท่องเที่ยวขึ้นบัญชีดำโปรดิวเซอร์รายการ

กรณีที่สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปและภาพการจับหอยมือเสือ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีดังกล่าวในวงกว้าง วันนี้ (9 ก.ค.2562) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ชี้แจงความคืบหน้า โดยระบุว่า กรมการท่องเที่ยว มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตสร้างภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง “Law of the Jungle” ในราชอาณาจักรเรียนถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะ ซิกซ์ เอลลิ เม้นท์ จำกัด

แจ้งว่ามีมติอนุญาตให้สร้างภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง “Law of the Jungle” ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551

ในการเข้าไปถ่ายทำในพื้นที่ของกรมอุทยาน การใช้โดรน ในการถ่ายทำ การแจ้งขออนุญาต รวมทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้การถ่ายทำส่งผลกระทบ หรือทำลายภูมิทัศน์ในบริเวณสถานที่ถ่ายทำ และไม่รบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าในพื้นที่

กรมการท่องเที่ยว มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กรมอุทยาน พิจารณาอนุญาตให้คณะถ่ายทำเข้าไปถ่ายทำในพื้นที่บริเวณหาดเจ้าไหม เกาะแหวนและเกาะมุก ในวันที่ 29 มี.ค. และ 1-3 เม.ย.ที่ผ่านมา และขอความอนุเคราะห์ จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการถ่ายทำ ให้เป็นไปตามเนื้อหาที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ประเทศไทย

27 มี.ค.62

กรมอุทยานฯ มีหนังสือแจ้งกรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะซิกซ์ เอลลิเม้นท์ จำกัดว่า อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการถ่ายทำ อัตราวันละ 4,000 บาทรวม 4 วัน เป็นเงิน 16,000 บาท

รวมทั้งทั้งค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะ โดยให้ชำระค่าบริการดังกล่าวเพียงครั้งเดียวในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในเขตอุทยาน และค่ากำกับดูแลการถ่ายทำสำหรับเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้

พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบด้วย และได้มอบหมายให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นผู้แทนไปกำกับดูแลการถ่ายทำตามกำหนด คือ

- บริเวณหาดเจ้าไหม วันที่ 29 มี.ค.62 
- บริเวณเกาะมุก วันที่ 2 และวันที่ 3 เม.ย.62
- บริเวณเกาะแหวน วันที่ 1 เม.ย.และวันที่ 3 เม.ย.62

1 เม.ย.62

ในช่วงระยะเวลาการถ่ายทำ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลตามที่กรมอุทยานฯ สั่งการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ไม่ปรากฏว่าคณะผู้ถ่ายทำได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ยกเว้นเมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 คณะผู้ถ่ายทำแจ้งว่า จะทำการถ่ายทำในบริเวณอ่าวสบาย เกาะแหวน และถ้ำมรกต โดย

  • ช่วงเช้า จนกระทั่งถึงช่วงบ่าย คณะถ่ายทำบริเวณอ่าวสบาย โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการถ่ายทำ
  • คณะถ่ายทำ 2 คน ไปทำการถ่ายทำในบริเวณเกาะแหวน หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้เกิดพายุลมแรง ทำให้คณะถ่ายทำแจ้งยกเลิกการถ่ายทำบริเวณถ้ำมรกต โดยจะขอเลื่อนการถ่ายทำไปเป็นวันที่ 2 เม.ย. และหลังจากนั้นไม่ได้มีการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่อุทยาน ว่าจะไปถ่ายทำที่ใดอีก
  • จากข้อมูล ซึ่งทางอุทยานฯ ได้สอบถามกับคนขับเรือที่ปรากฏอยู่ในสื่อ แจ้งว่าได้ไปรับ
    คณะถ่ายทำที่บริเวณอ่าวสบาย ในวันที่มีคลื่นลมแรง เพื่อนำไปยังบริเวณอ่าวโล๊ะอุดัง (บริเวณที่เกิดเหตุ) โดยไม่ได้มีการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานได้รับทราบ หลังจากนั้นผู้ขับเรือได้นำคณะกลับมาส่งยังอ่าวสบาย

3 ก.ค.62

สื่อโซเชี่ยลโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Bussaba Wanlapatith ได้ส่งคลิปให้ทางอุทยานตรวจสอบ ว่ามีการจับสัตว์น้ าชนิดหอยมือเสือมาเผยแพร่ในโซเชียล อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการกระทำความผิด

กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า จากพฤติการณ์ที่ปรากฏเป็นการกระทำต่อหอยมือเสือ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงที่กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 ประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ลำดับที่ 11 จากการกระทำดังกล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16 (3) นำสัตว์ออกไปหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ และความผิด พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 26, มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตาม มาตรา 17 ที่ได้มาจาก การเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อกฎกระทรวง และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทำอันตรายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง

4 ก.ค.62

นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กล่าวว่า เหตุดังกล่าวเกิดบริเวณพื้นที่อ่าวโล๊ะอุดัง หมู่ที่ 2 เกาะมุก โดยอุทยานฯ เพิ่งได้รับแจ้งเมื่อวานนี้ (3 ก.ค.) และนำหลักฐานเป็นภาพถ่าย และแผ่นซีดี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรกันตัง เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จึงได้จัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา และดำเนินคดี ที่ สภ.กันตัง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

6 ก.ค.62

สำนักข่าวเกาหลีใต้ รายงานว่า ทางรายการ “Law of the Jungle” ได้นำคลิปวิดีโอของรายการขณะจับและนำหอยมือเสือมาประกอบอาหารออกจากช่องทางออนไลน์และหน้าเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของรายการแล้ว และทางทีมงานก็ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ 

7 ก.ค.62

นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ และวีดิทัศน์จากต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในไทย (คณะที่ 2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เผยแพร่ข้อความทางกรมการท่องเที่ยวกรณีการขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำรายการนี้ 

ในส่วนของ Film Board ได้ทำการ ขึ้นบัญชีดำโปรดิวเซอร์รายการดังกล่าวไม่ให้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยอีก และทำทัณฑ์บน บริษัทผู้ประสานงาน อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับกรณีนี้ทางโปรดิวเซอร์จงใจฝ่าฝืนกฎทาง Film Board อนุญาตให้ถ่ายทำสารคดีในส่วนของสถานที่เท่านั้น แต่ไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเด็ดขาด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"Law of the Jungle" ลักลอบขึ้นเรือจับหอยมือเสือ นอกพื้นที่ได้รับอนุญาต

แจ้งจับรายการ Law of The Jungle กิน "หอยมือเสือ" สัตว์คุ้มครอง

"หอยมือเสือ" สัตว์ป่าคุ้มครองเสี่ยงสูญพันธุ์ในบัญชีไซเตส

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน