ครึ่งปีแรกป่วยกว่า 4 หมื่นคน สูงสุดใน 5 ปี ตายแล้ว 62 คน

ครึ่งปีแรกป่วยกว่า 4 หมื่นคน สูงสุดใน 5 ปี ตายแล้ว 62 คน

ครึ่งปีแรกป่วยกว่า 4 หมื่นคน สูงสุดใน 5 ปี ตายแล้ว 62 คน

รูปข่าว : ครึ่งปีแรกป่วยกว่า 4 หมื่นคน สูงสุดใน 5 ปี ตายแล้ว 62 คน

กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูง แค่ครึ่งปี 2562 ป่วยแล้ว 44,671 คน มากที่สุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 62 คน ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย โดยมีตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสมรวม 44,671 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.62) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 4,269 คน อัตราป่วย 67.62 ต่อประชากรแสนคน โดยมีรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 1.6 เท่า เสียชีวิต 62 คน หรือคิดเป็นอัตราป่วยและเสียชีวิต อยู่ที่ร้อยละ 0.14

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วยสูงที่สุด 19,858 คน หรือเท่ากับ 90.40 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 28 คน รองลงมาเป็นภาคใต้ 6,504 คน หรือเท่ากับ 69.41 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 11 คน, ภาคกลาง 12918 คน หรือเท่ากับ 57.92 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 19 คน และภาคเหนือ 5,391 คน หรือเท่ากับ 43.41 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 คน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 5-14 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-34 ปี และอายุ 0-4 ปี ตามลำดับ โดยมีปัจจัยของผู้ป่วยเสียชีวิต คือ อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก, ซื้อยาชุดกินเอง, ได้รับการรักษาช้า โดยไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง และได้รับยาฉีด NSAIDs และ Steroid

 

 

ขณะที่พื้นที่ต่าง ๆ ใช้มาตรการทั้งการกางมุ้ง คว่ำน้ำในภาชนะ ฉีดพ่นยากำจัดยุง เช่น โรงพยาบาลตาลสุม จ.อุบลราชธานี ขอรับบริจาคมุ้งเพื่อกางให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มารักษาตัวในโรงพยาบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในช่วงหน้าฝน ส่วนครูโรงเรียนบ้านหนองกวั่ง จ.สกลนคร ใช้วิธีกางมุ้งสอนหนังสือในห้องเรียนเพื่อป้องกันยุงลายกัด

แนะหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

กรมควบคุมโรค สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ใน 7 ร. คือ โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ พร้อมแนะนำให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้าน ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง, เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“LeO-Trap” ล่อยุงวางไข่ สกัดยุงเกิดใหม่ 

สกัดข้ามแดน ลาวระบาดหนัก "ไข้เลือดออก" ตายแล้ว 27 คน 

 

กลับขึ้นด้านบน