"คกก.วัตถุอันตราย" เร่งแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างผัก - ผลไม้

"คกก.วัตถุอันตราย" เร่งแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างผัก - ผลไม้

"คกก.วัตถุอันตราย" เร่งแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างผัก - ผลไม้

รูปข่าว : "คกก.วัตถุอันตราย" เร่งแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างผัก - ผลไม้

คณะกรรมการวัตถุอันตราย สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานในผักและผลไม้ โดยตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบจนถึงแปลงปลูก และพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับค่าสารพิษตกค้างสูงสุด ที่ต้องไม่พบพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

วันนี้ (12 ก.ค.2562) นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยเกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) ทำหนังสือถึงคณะกรรมการวัตถุอันตราย กรณีตรวจพบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้รวม 24 ชนิด เกินค่ามาตรฐานกว่าร้อยละ 41 เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งหนึ่งในสารเคมีที่พบการตกค้างมากที่สุด คือคลอร์ไพริฟอส ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายเคยมีมติให้จำกัดการใช้ เช่นเดียวกับพาราควอต และไกลโฟเซต

 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการวัตถุอันตรายมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิชาการเกษตร ไปดำเนินการตามข้อเสนอและข้อเรียกร้องของไทยแพน เพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึงแปลงปลูก และเอาผิดผู้ที่จำหน่ายและใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ยกเลิกการใช้ หรือไม่อนุญาตให้มีการใช้ แต่กลับตรวจพบการตกค้างในผักและผลไม้ รวมถึงแก้ปัญหาระบบการตรวจสอบรับรอง Organic Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนระบบเกษตรอินทรีย์

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้อนุกรรมการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับค่า MRL หรือปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ที่ต้องไม่พบการตกค้างของสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในเดือนสิงหาคม

 

 

ส่วนการประชุม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรได้รายงานความคืบหน้ามาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต แต่สิ่งที่คณะกรรมการฯ ตั้งข้อห่วงใย คือการอบรมการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้กับเกษตรกรที่มีเป้าหมายถึง 1.5 ล้านคน โดยคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะส่งตัวแทนไปติดตามการอบรมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน