รายการความจริงไม่ตาย ชี้แจงข้อเท็จจริง-ขออภัยเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน

รายการความจริงไม่ตาย ชี้แจงข้อเท็จจริง-ขออภัยเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน

รายการความจริงไม่ตาย ชี้แจงข้อเท็จจริง-ขออภัยเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน

รูปข่าว : รายการความจริงไม่ตาย ชี้แจงข้อเท็จจริง-ขออภัยเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน

รายการความจริงไม่ตาย ไทยพีบีเอส ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน ตอน "หุบเขามรณะ โศกนาฎกรรมเฮลิคอปเตอร์ตก"

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง รายการ ความจริงไม่ตาย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ระบุว่า

ตามที่มีบันทึกแถลงการณ์จดหมายร้องเรียนจากเครือข่ายชาวกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี ถึงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อ้างถึง รายการ ”ความจริงไม่ตาย” ตอน “หุบเขามรณะ โศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตก” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ในจดหมายร้องเรียนฉบับดังกล่าว ได้ระบุถึงเนื้อหาใน ”รายการความจริงไม่ตาย” ว่า นำเสนอข้อมูลชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน ด้วยการใช้คำว่า “ชนกลุ่มน้อยบุกรุกทำลายป่า” และ “คำสาปชนกลุ่มน้อย” นอกจากนั้นได้มีคำให้สัมภาษณ์ในรายการจากผู้เกี่ยวข้อง ว่า “ป่าถูกทำลายไม่ใช่น้อย แต่เป็นแสนๆ ไร่.” ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของสังคมต่อชาวกะเหรี่ยง จึงได้ขอให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสขอโทษชาวกะเหรี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในความผิดพลาดของการนำเสนอจากรายการดังกล่าว

ทีมงานผู้ควบคุมและผู้ผลิตรายการ “ความจริงไม่ตาย” ตระหนักถึงความไม่สบายใจ และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อเรียกร้องจากเครือข่ายชาวกะเหรี่ยง ซึ่งหลังจากออกอากาศในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ทีมงานผู้ควบคุมรายการฯ ได้รับทราบข้อมูลทักท้วงจากที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี จึงได้ประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจต่อเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน อีกทั้งยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ซึ่งยืนยันว่าชาวบ้านทั้งหมดคือคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ตั้งหมู่บ้านมาก่อนที่ทางการจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ทีมงานผู้ควบคุมและผู้ผลิตรายการ “ความจริงไม่ตาย” ตระหนักถึงสิทธิและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นพลเมืองต่อชาวกะเหรี่ยง และทุกกลุ่มชาติพันธุ์ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันสื่อสาธารณะสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม และขอขอบคุณกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงที่เข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อผู้ควบคุมและผู้ผลิตรายการความจริงไม่ตาย

 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน