สมุทรสงครามประกาศพื้นที่ศาลาริมน้ำถล่มเป็น "เขตอันตราย"

สมุทรสงครามประกาศพื้นที่ศาลาริมน้ำถล่มเป็น "เขตอันตราย"

สมุทรสงครามประกาศพื้นที่ศาลาริมน้ำถล่มเป็น "เขตอันตราย"

รูปข่าว : สมุทรสงครามประกาศพื้นที่ศาลาริมน้ำถล่มเป็น "เขตอันตราย"

ปภ.สมุทรสงคราม ออกประกาศพื้นที่ท่าเรือข้ามฟากแสงวณิชไปจนถึงกำแพงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นเขตไม่ปลอดภัย ห้ามประชาชนเข้าใช้เด็ดขาด ฝ่าฝืนเจอโทษ

วันนี้ (17 ก.ค.2562) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สมุทรสงคราม ออกประกาศกรณีเกิดเหตุศาลาร้านค้าริมแม่น้ำทรุดตัวลงแม่น้ำแม่กลองเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 16 ก.ค.62 เวลาประมาณ 12.45 น. บริเวณท่าเรือแสงวณิชฝั่งวัตเพชรสมุทรวรวิหาร เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม ทำให้มีผู้บาดจ็บจำนวนมาก และมีผู้สูญหาย 2 คน นั้น

อ่านข่าว : พบผู้สูญหาย 1 ร่างเหตุศาลาริมน้ำทรุดตัว จ.สมุทรสงคราม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21, 22 และ 49 แห่งพระราขบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550 จึงขอประกาศให้พื้นที่บริเวณท่าเรือข้ามฟากแสงวณิช อาคารศาลาริมน้ำตลอดแนวจนถึงบริเวณกำแพงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ด้านซอยวัดเพชรสมุทร 2 เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

และห้ามบุคคลหรือหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านคัา เข้าหรือใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด จนกว่าหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

กลับขึ้นด้านบน