น้ำชลประทานทางรอดข้าวนาปี จ.ขอนแก่น

น้ำชลประทานทางรอดข้าวนาปี จ.ขอนแก่น

น้ำชลประทานทางรอดข้าวนาปี จ.ขอนแก่น

รูปข่าว : น้ำชลประทานทางรอดข้าวนาปี จ.ขอนแก่น

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พื้นที่เกษตรบางแห่งแม้จะอยู่ติดแหล่งน้ำ แต่ก็ยังสูบขึ้นมาใช้ไม่ได้ พวกเขาต้องร่วมกันบริหารจัดการ ทั้งเพื่อหล่อเลี้ยงต้นช้าว และป้องกันความขัดแย้งในพื้นที่

ปริมาณน้ำในคลองชลประทาน ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ฝั่งหนึ่งเริ่มมีน้ำไหลเข้า ขณะที่อีกฝั่งยังไม่มีน้ำทั้งนี้ได้มีการนำกระสอบทรายมากั้นบริเวณคลองชลประทาน หลังจากน้ำจากลำน้ำพองเริ่้มไหลเข้าคลองเพื่อกั้นไม่ให้น้ำไหลไปยังอีกฝั่ง ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของชาวบ้านก่อนจะเริ่มสูบน้ำเข้าที่นาของตนเองให้ได้มากที่สุดฝั่งละ 5 วันสลับกันไป

นางบุญปัน ไชยสาส์น เกษตรกรบ้านกุดพังเครือ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เกษตรที่เฝ้ารอน้ำจากคลองชลประทาน ซึ่งต้องรอนาน 1 สัปดาห์จึงจะถึงคิวของของเธอ ท่ามกลางความเสี่ยงที่ต้นข้าวกว่า 10 ไร่ กำลังยืนต้นตาย เธอเล่าว่า ปีนี้หวังเพียงได้ผลผลิตจากนาข้าวอย่างน้อย 3 ไร่ เพื่อให้พอกินตลอดทั้งปีเท่านั้น เพราะคงไม่สามารถหาน้ำมาเติมได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ติดน้ำทั้งลำน้ำพองและคลองชลประทาน

ปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้ว่าปัจจุบันน้ำต้นทุนจากเขื่อนอุบลรัตน์จะมีน้ำใช้การได้ติดลบ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน จำเป็นต้องส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน โดยจะเริ่มสัปดาห์หน้า จนถึงเดือน ก.ย.

ขณะที่นายไชยา วงษ์วอน กำนันตำบลท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ต้องลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาแย่งน้ำ

สัปดาห์หน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เตรียมส่งน้ำเข้าสู่คลองชลประทาน ทั้ง 2 ฝั่ง แบบรอบเวร เพื่อส่งน้ำให้กับภาคการเกษตร แม้จะยังไม่มีคำยืนยันว่าน้ำจะเพียงพอหรือไม่ แต่น้ำที่เจ้าหน้าที่จัดสรรให้อาจเป็นความหวังสุดท้ายของชาวนา ส่วนความกังวลว่าน้ำสำหรับผลิตประปา จะไม่เพียงพอ นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ยืนยันว่า ประปาภูมิภาคยังไม่ได้รับผลกระทบ

 

กลับขึ้นด้านบน