"พีมูฟ" พบ รมว.กระทรวงทรัพยฯ เสนอยกระดับมติ ครม. เป็น พ.ร.บ.แก้ปัญหาคนกับป่า

"พีมูฟ" พบ รมว.กระทรวงทรัพยฯ เสนอยกระดับมติ ครม. เป็น พ.ร.บ.แก้ปัญหาคนกับป่า

"พีมูฟ" พบ รมว.กระทรวงทรัพยฯ เสนอยกระดับมติ ครม. เป็น พ.ร.บ.แก้ปัญหาคนกับป่า

รูปข่าว : "พีมูฟ" พบ รมว.กระทรวงทรัพยฯ เสนอยกระดับมติ ครม. เป็น พ.ร.บ.แก้ปัญหาคนกับป่า

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ พบ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 11 มาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาป่าไม้และที่ดินในเขตป่า วราวุธฯ ระบุ เห็นใจทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ หากอะไรอยู่ในอำนาจจะแก้ปัญหาให้เลย

วันที่ 22 ก.ค. 62 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมปลัดกระทรวง และข้าราชการประจำกระทรวง ร่วมหารือกับผู้แทนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ

โดยผู้แทนกลุ่มพีมูฟ ได้นำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินในเขตป่า เข้าประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีจำนวน 11 เรื่อง คือ 1)ยุตินโยบายทวงคืนผืนป่า 2)ผลักดันให้มีมาตรการคุ้มครองพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชน 486 ชุมชน 3)ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขเนื้อหา พ.ร.บ.ป่าชุมชน, พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ, และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 4)ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 26 พ.ย. 61 5)ผลักดันให้มีการคุ้มครองพื้นที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชาวเล ตามมติ ครม. 2 มิ.ย. 53 และ 3 ส.ค. 53 และยกระดับ มติ ครม.ให้เป็น พ.ร.บ. 6)ผลักดันให้มี พ.ร.บ.สิทธิชุมชน ในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน 7)ให้ชุมชนเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานกรณีเป็นพื้นที่อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา 8)ให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความตามนโยบายทวงคืนผืนป่า 9)เร่งแก้ปัญหาป่าไม้ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับ ทส. จำนวน 73 กรณี 10)ให้มีนโยบายพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ซึ่งผ่านการรับรองวิธีการจัดการของชุมชนแล้วว่ายั่งยืนและเป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์ และ 11)ให้มีกลไกประสานงานเพื่อติดตามความคืบหน้า

ข้อสรุปจากการหารือเบื้องต้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการตั้งคณะกรรมการที่มาจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าของปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน

คนรุกป่า ป่ารุกคน ผมเข้าใจความรู้สึก บางครั้งอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนแต่กลับถูกจับ ก็เห็นใจทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เช่นกัน เพราะหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะถูกดำเนินการข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้พี่น้องบ่นดังๆ บ่นเรื่อยๆ ผมจะนำความเดือดร้อนไปเสนอ หากแก้ไม่ได้ก็จะหาคนที่ใหญ่กว่ามาแก้ให้ หากอะไรอยู่ในอำนาจของผมและไม่ผิดกฎหมายจะทำให้เลย ทำอย่างไร คนและป่าต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ 

ด้านนายประยงค์ ดอกลำไย กรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขอให้การตั้งคณะกรรมการฯ คำนึงถึงองค์ประกอบและสัดส่วนของกรรมการ ที่ต้องมีนักวิชาการด้านสังคม นอกเหนือจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และต้องกำหนดเป้าหมายของกรรมการให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะเป็นเพียงการโต้แย้งกันไปมา ไม่มีทางออก และปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนที่ผ่านมา โดยภาพรวมของการหารือวันนี้ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจต่อท่าทีของรัฐมนตรีที่รับฟังปัญหาด้วยความเข้าใจ


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา พีมูฟ ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อนำเสนอนโยบาย 9 ประเด็นของภาคประชาชนให้ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายของรัฐบาลใหม่ โดยมีนายสุรศักดิ์ เรืองเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับหนังสือแทน และยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนดังที่พรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้ง

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน